Dato: 7. maj 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

Montreux den 7 Mai 1873.

Kjre Hr Weber!

Tak for al Deres Hjertelag mod mig i Vinteren! Tak for Mdet ved Odense og at De fulgte med hele to Stationer. Blomsterne Deres Sster bragte mig holdt sig lige til Hamborg og Syltetiet De bragte mig fra Deres Moder fulgte med lige ind i Schweits til Vevay. Jeg spiser nu aldrig Sdt, men spises skulde det og spistes af en god Mund: den unge Carl Melchior, der er i Pension i Schweitz bragte jeg Krukken med dens sde Indhold at han kunde faae en rigtig god Mundsmag hjemme fra. Han fortalte mig Dagen derpaa at det havde vret ganske deiligt Sylteti; nu kan De fortlle hans Moder at Carl har jeg nydt godt af Deres Moders Huusgjerning. Jeg vilde nske at De og Deres Ven Oksen var her nede i denne deilige friske Foraars-Natur. Bgh og jeg boe for Tiden her nede ved Sen, der er saa blaa og gjennemsigtig som et Glar, Grdepilene hnge deres lange, bladfyldte Grene lige ned mod / Vandet, Dampskibe gaae forbi og Baade med latinske Seil, jeg troer de kaldes saa, ligge som Sommerfugle der vilde lege Smut hen over Vandfladen. Frugt[t]rerne blomstre, ja Figentret har Frugt. I det klare Solskin straaler Sneen saa reen paa Bjergene at man nsten blndes derved. Veien her ned er, efter Bestemmelsen gaaet langsom, hele 16 Dage ere tilbragt paa en Reise, andre gjre i tre a fire Dage. Veiret var smukt, lige til vi naaede Frankfurt, hvor vi netop kom Dagen efter Urolighederne vare udbrudte, der var slet ikke hyggeligt. I Heidelberg blev det med Eet aldeles Vinter, Snee og Hagel faldt med en isnende Blst, jeg kom slet ikke op til Slots Ruinen, der var altfor koldt. Frst herinde / i Schweitz var en mildere Luft og "Jomfruen", i sin Sneedragt, viiste sig for os da vi om Aftenen sad paa vor Have-Terrasse i Bern. Den dygtige Lge, Professor Dor besgte mig strax og undersgte mit Bryst, han fandt, ligesom Professor Hornemann hjemme, Alt i bedste Orden, men Lgen i Vevay, som har med Molken-Kuren at gjre siger at jeg har en Svaghed ved Hjertet jeg lnge har baaret. Hvilken af de Lrde have nu Ret. Paa Sndag, om Gud vil, fltter jeg med Bgh op paa Glion og boer der i det store Hotel "Righi Vaudois", Bgh er netop nu, medens jeg skriver dette gaaet derop for at see paa Leilighed for os; jeg har aldeles ikke Krfter til at stige; det er mig endnu Besvr at gaae op i anden Etage. / Bgh synes at jeg har det ganske udmrket imod i Begyndelsen af Reisen, men jeg kan dog endnu ikke bruge noget saa strkt Udtryk for min Helbredelse, den gaaer kun langsomt frem; imidlertid spiser og sover jeg godt, men Hosten vil ikke ret bort og jeg har slet ikke Krfter. - Skriver De hjem til Deres Forldre i Odense da send fra mig venlige Hilsner til Deres Moder og Sster, som jeg fik at see paa Banegaarden, bed dem ogsaa at hilse fra mig de af mine Venner og Veninder de saae derude for min Skyld. Jeg lgger et Par Ord her i Brevet, vil De vre saa venlig at besrge disse til Frken Hallager, de ville vre hende lidt mere end en mundtlig Hilsen. Breve til mig, sendes endnu i den nrmeste Tid her til Montreux, (Suisse.) poste restante. I dette ieblik kommer Bgh ned fra Glyon og bringer Brev fra Oksen og Dem, jeg ved ikke hvor det Brev er kommet derop og ikke blevet i Montreu. Hjertelig Tak! Hils Deres Ven, han faaer om ikke lnge, Brev igjen fra

Deres hengivne

H. C. Andersen

[l Marginen langs frste side:] Vil De hilse Hr og Fru Wieds

[Langs kanten side 4:] Hils de kjre Venner i Studenterforeningen som sendte mig Hilsner./

[Udskrift:]

Til

Hr Candidat Weber

Nyhavn, Charlottenborg Side No 18

a Copenhague

en Danemark.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 153-57)