Dato: 18. maj 1873
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

731. Fra Henriette Collin

Sndag 18de Mai 1873

Jeg skal ikke plage Dem med at skrive kjere Andersen da jeg veed det anstrnger Dem og jeg skal gjrne efter fattig Leilighed, forge den Syndflod af Breve som jeg antager Dem overskyllet af, men om hvad skal jeg skrive her fra mit stille Hjem hvor den ene Dag ggaar som den anden dog jo der er noget jeg maa fortlle Dem og det er at den af mine Piger "som altid ngtede mig hjemme naar Etatsraaad Andersen kom" har nu for denne sin Synd faaet sin velfortjente Straf ved at maatte tage ind paa Communehosptitalet og bruge rusiske Bade for en Hudsygdom paa Armene At

Onsdag [21. maj] Jeg blev afbrudt i min Skriven og som De seer kjre Andersen blev Afbrydelsen lang saa lang at det nu er mig umuligt at huske Fortsttelsen af det hist lovende "At" Maaskee var det "At" min anden Pige, hende som altid havde mig hjemme, nu er lykkelig givt med en Muursvend og lykkelig bosat i Aalsgaard. Det eneste der ngster mig lidt for hendes Fremtid er den Omstndighed at hendes Mand stter sin Hat saaledes paa Snur at jeg ikke kan begribe at den ikke uafladelig falder af og jeg har gjort den Erfaring at fuldkommen paalidelig er kun den som stter sin Hat fuldkommen lige paa sit Hoved.

I Familien er nu for Tiden Alt ret vel, Ingeborg er atter paa sin Solfa og tildels lidt spadserende. Adolph har det ikke rigtig godt endnu, men haaber paa Somren, han seer daarlig ud og er bleven pludselig gammel Louise og Viggo har det Godt paa deres Glion, og Jonas arbeider til en Afvexling fra de evige sters, i Fugle, hvad der har bragt ham i uundgaaelig Berring med Professor Reinhart der viser ham den mest udsgte Forekommenhed!

Gotlieb ja om ham har jeg intet Gldeligt at fortlle, thi hans gamle Dage synes at skulle blive tungere og tungere De veed jo Besked med hans Trnglser kjere Andersen, saa jeg behver ikke at udtrykke mig niere ...

Sndag 24de [m vre 25.] Idag for 8te Dage siden begyndte jeg mit Brev og nu skammer jeg mig nsten for at sende det, saa gammelt og saa indholdslst men jeg faar ikke Tid at skrive et Andet og De faar vel saamange Gode, at Eet daarligt kan slippe imellem Hils Bgh og tak ham saa hjerteligt fordi han skrev, det gldede mig meget, jeg taler tidt om ham med Fru Bldel som ogsaa sender mange hilsner Efterretningen om Thiers kom i dette ieblik og opfylder os Alle meget Hvad nu! - Dersom jeg ikke atter skal ndes til at standse, maa jeg slutte nu; Paa Onsdag agte vi os til Ellekilde det bliver vist grueligt, men der lnges saa stort efter vor Sommer Glde at jeg ikke tr modstte mig, altsaa flytte vi ud og give os Gud i Vold, der som Allevegne

Deres

Jette C [I Margen:] Jeg gaar fuldstndig Vinterkldt og jeg har den lille Finger paa min venstre Haand strkt mistnkt for Frost!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost