Dato: 18. maj 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Glion ved Montreux den 18 Mai 1873.

Kjre Fru Henriques!

De maa lse Bghs Brev frst, mit er kun en Efterskrift, et Segl paa at Alt er Sandt hvad han har skrevet; men hvad hjelper det? Doctoren har nu eengang sagt og skrevet Recepten: Modum! De skal og maa til Modum og der er deiligt deroppe i Norge, Solen skinner saa varm, Birkeskoven dufter, den hele Jordbund er som en frisk Krydderpose at gaa paa, og Krfterne groe deroppe, see paa Gutterne og Jenterne,de ere Kraftens Brn. Der er Fred, der er Stilhed og De selv har jo hele Huushjemmet med, De sttter Dem paa Deres Mand, hrer ham spge og sige Morsomheder baade i Vers og Prosa, Dttrene ere henrykte ved det Nye de see; og den elskvrdige Frken Juliette, Sylphiden fra den danske Scene, smiler og nikker til Dem, De sidder i Aftensolen som sad De i Hjemmet, hvis Gade den norske Helt har givet Navn. De er oppe i Tordenskjolds Fdeland, Birken dufter, Fjeldene sige: "blsevre med Schweitz, vi ere ogsaa Bjerge, og vi have Slv og Guld i Maven, hvor har Schweitz det!" - Men der nede sidde to unger Svende, den ene rigtig ung, den anden lidt ldre, nsten det doppelte og en Snees til, men det tale vi ikke om, vi tale om Recepter, vi tale om "Modum". Ja det er en god Recept! siger den ldste og De veed den ldste er altid den Fornuftigste! flyv kun derop med hele Deres danske Hjem; Petershi grder vel derover, men det vilde den ogsaa om De kom til Glion og saae fra Skyerne ud over Verden. Gud glde og velsigne Dem.

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 382-83)