Dato: 22. maj 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Hotel Righi Vaudois, Glion, ved Montreux, den 22 Mai 1873.

Kjre Ven!

Det er nok paa Tiden at De hre fra mig, thi at De saa godt som daglig kommer mig i Tanke, kan ikke hjlpe Dem, De maa have Sort paa Hvidt derfor, De maa have et Brev og her er det. Gid at det maa finde Dem glad og vel, og tnker De paa at flyve ud med Deres Frue, sge Sundhed i Bjergluften, da vil jeg srligt anbefale Dem her Glion; jeg veed ikke om De har vret ved Genfersen, vret her oppe paa dette lille Righi hvor jeg nu er. Her er en srdeles god Pension, ja her er flere, men den fortrinligste er den hvori jeg boer Hotel Righi Vaudois. Bgh og jeg have to Vrelser ud til dent du midi og med Udsigt lige til Jurabjergene. Luften er let og varm, paa de tre sidste Dage nr da hang Skyerne sine vaade Gardiner ned om os, her blev saa koldt at vi maatte fyre i Kaminen og Alle gaae i Vinterklder, i Dag har Skygardinerne lftet sig og seilet hen i den friske Luft, Solen skinner, Gjgen kukker og Bgen staaer med store grnne Blade og minder om Danmark. Vennerne der sende mig trofast Breve og Fru Melchior er den meest trofaste, fra hende faae vi endogsaa hver Morgen Dagbladet. Etatsraad Collin skrev mig forleden til om en svensk Udgave (hos Hjerta) af mine Eventyr, Hjerta kan jo ligefrem tage disse, men foreslaaer, hvad der er smukkere, et slags Honorar for mig. Collin har nok talt til Dem herom og hans Idee, som nok ogsaa Hgel bifalder, at De tog Dem af Sagen, sluttede Dem til Hr Hjerta, synes jeg godt om og nsker rigtignok at De gik ind paa den, thi da har jeg alene med Dem at gjre. Lad mig nu hre gldeligt herom, ligesom ogsaa hvorledes det gaaer med Tilsendelsen af de frhlichske Billeder. Hr Delbanco, der forleden sendte mig en Hilsen fra Dem, skrev at den frste tredie Deel var indtruffet og at Resten kom i Sommer med Frlich selv. Dersom de tilsender Billederne i den Orden der skal Flges, saa kan der jo ypperligt begyndes med Trykningen, men jeg frygter for at Frhlich ikke har vret saa betnksom. Hvor langt er der nu trykt af de to Bind Pedersen har leveret Tegningerne til? De kommer jo sikkert ud til Julen? Tak, kjre Ven fordi De og Deres Hr Broder kom ud paa Banegaarden da jeg forlod Danmark, hvor det var venligt af Dem, begge min hjerteligste Tak! Reisen til Schweits er gaaet langsomt, men Tiden hurtig, vi vare 16 Dage om heie Reisen. 8 Dage blev jeg nede i Montreux, i Sndags otte Dage tog jeg herop til Glion, det bliver altsaa allerede 3 Uger jeg har vret her, naar vi Sndag otte Dage skriver den lste Juni, da vilde jeg gjerne see at komme lidt i Bevgelse igjen om Krfterne tillade det, endnu har jeg Besvrligheder ved at stige, men gaaer jeg ligeud, da kommer jeg ganske godt frem uden strax at maatte hvile. Molken er mig ikke ubehagelig, Appetitten er srdeles god og Svnen upaaklagelig, beholde vi det deilige Veir vil jeg om en halv Snes Dage, med Guds Hjlp have vundet i Sundhed og Styrke. Hils Deres Frue, Deres Broder og hans Hustru, ligesaa Deres Sster og hendes Mand; den syge Sster sender jeg ogsaa en Hilsen; gid hun var her i den milde Luft, i al den Duft af Blomster og Trer, og saae hele den deilige Omgivelse af Sneebjerge, Grsmarker, grnne Skove og den blanke S. Gld nu snart med Brev Deres hjerteligt hengivne Ven

H. C. Andersen

[Langs randen af 2. side:] Venlige Hilsener til Hr Mller.

[Langs randen af sidste side:] Nicolai Bgh sender Hilsener til Brdrene Reitzel!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 84-85)