Dato: 25. maj 1873
Fra: H.C. Andersen, Carl Melchior   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Hotel Righi Vaudois. Glion den 25 Mai 73.

Kjre Fru Melchior! Veiret er igjen kommet i sit gode Hjrne, allerede igaar var det igjen sommerligt og i Dag er det Sndagsveir, men det er ogsaa Sndag, Engelnderne holde Kirkegang nede i den store Sal, Psalmesangen lyder her op. I Dag gik jeg min lngste Tour, dog med en Deel Besvr opad, der var en Duft af de vilde Pindselillier, Hvidtjrnen prangede med sin Blomster-Snee og Posten bragte mig tre Breve, eet fra Carl Bloch, eet fra Mathilde rsted og dernst Deres, kjre [Fru] Melchior, Deres var rigest paa Indhold, De fortller godt, Bgh og jeg fik en klar, beskuelig Skildring af Forestillingen for Phister. Da jeg saa kom hjem fra min Vandring stod foran mig paa Bordet en stor Bouquet af udsgte Blomster og paa en lille Seddel "Ein Sontagsgrss dem grossen Dichter!" det var fra Een af de unge Damer her i Hotellet. Alle komme de mig saa hjerteligt imde og snart tager Een til Montreux, snart til Vevay for paa Tydsk, Fransk eller Engelsk at kjbe een eller anden af mine Skrifter. "Jeg troer og haaber at Carl Melchior kommer i Dag!" sagde jeg til Bgh , og neppe var det sagt fr Portneren kom op og mldte min unge Ven. I dette ieblik vandrer han med Bgh om paa Have-Terrassen, naar han nu, fr Middagsbordet, kommer herop, vil jeg bede ham skrive et Par Ord i Brevet. Der er han!

[med CM's hnd:] Her er jeg virkelig. Kjre Mama! Og Du kan vre overbevist om, at det morer mig magelst, at vre her sammen med Etatsraaden og Herr Bgh. Jeg finder, at Etatsraaden seer meget godt ud i Dag, og Varmen vil vistnok gjre ham godt. Jeg har det udmrket. Bgh hilser Dig, Papa og alle Sdskende; han skriver en af Dagene. Snart mere, Din Dig hengivne Sn

Carl.

Glion den 26 Mai 1873.

Kjre Fru Melchior! nu sidder Carl nu vist med sine Bger i Vevay, jeg ved mit Skrivebord heroppe for at fortstte Brevet, det naaer Dem nok saa betids at jeg, med Deres vante gode Villie, kan have Brev igjen fr jeg forlader Glion; jeg bliver her, om Gud vil, til Mandagmorgen den 2den Juni. Den frste er det Pindsedag og da har Carl lovet at komme her op paa Glion. Jeg fik idet jeg skriver dette et lille Brev fra ham at han iaftes var kommet hjem i god Tid og Behold, jeg havde bedet ham om at skrive da han frst tog fra Montreux med Toget Klokken 9, og jeg var bange han ikke kom derned i rette Tid [indskud: det var han]. Jeg glder mig til at see ham. Han og Bgh komme saa godt ud af det sammen! - Endnu veed jeg ikke ret hvorledes jeg lgger min Reise i Schweits men jeg skal ved denne Uges Udgang skrive igjen til Dem og sige hvorhen jeg beder Dem at Brevene maa blive sendte. Fr jeg forlader Glion, giver jeg Postmesteren Besked, for at de Breve som mueligt indtrffe efter min Afreise kunne finde mig. Jeg tnker paa at lgge Veien over Bern og Thun til Brunnen hvor jeg riimeligviis bliver en otte Dage, dog som sagt, herom nrmere. I denne Morgenstund fik jeg Brev fra Studenterne Oksen og Weber, de [have] vist mig stor Deeltagelse. Det er en sand Glde at erholde "Dagbladet", Bgh og jeg sluge det strax ved Ankomsten. Vi have Posten heroppe hver Morgen Kl otte, saa at det er som Dagbladet kom i vante Gang hjemme ogsaa her om Morgenen. I Dag er det et ganske magelst Veir, ikke en Sky paa Himlen, dent du midi lyser frem fra den klare Grund. Jeg har tilmorgen siddet, netop som jeg i Vinter nskede det, under et frodigt bladfuldt Bgetr, Solen skinnede ind i mellem Bladene; et stort Egetr, med friske Skud, hldede sig hen i mod Bgen, jeg tnkte og flte ret hvor deiligt det er at leve! Gjerne tog jeg i nste Uge et rask Spring over Alperne til lago magiore, men Sneen ligger hit paa Simplon og Lavinerne rulle; der er meget koldt deroppe, jeg kunde let faae et Knk og har heller ikke Krfter til den Reise, altsaa bliver jeg i Schweits. Hils paa det hjerteligste og kjrligste Deres Mand og Brn, ligesom ogsaa Frken Kjellerup og den kjre Sophie Melchior. Et Bilag flger med dette Brev. Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad