Dato: 27. maj 1873
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

733. Fra E. Collin.

Idag faaer De kun nogle faa Linier fra mig; derimod sender jeg et Siberisk Brev.–Jeg er ganske rrt over Deres kjrlige Udtalelser lige overfor mig i Deres sidste Brev; dette skal jeg gjemme blandt Testimonia i den Pakke som angaaer min Person.

Jeg gik idag til Reitzel; Th. R. var desvrre reist Dagen iforveien, men Broderen vidste dog Besked. Jeg saae, at han havde faaet Brev fra Dem Der er skrevet til Hjerta.Jeg lagde ham nu kun paa Hjerte (ikke Hjerta), at holde Dem fri for alt Vrvl, og det lovede han.

Imorgen tidlig flytte vi. Jeg er r i Hovedet af at skulle gjre alt frdigt, til Terminen uden selv at vre tilstede.–

Hils Bgh. Bldel var iaftes hos mig. Han har megen Tilfredsstillelse af sin Bog mod Grundtvigianerne, men bliver naturligviis rakket ned i disses Blade.

Forresten ere vi Gud vre lovet raske, og Beretningerne lyde jo ogsaa godt om Dem. Jeg vil nu glde mig til Ellekilde ; men veed hvor jeg vil savne vor Louise derude.

Gud vre med hende ved hvad der forestaaer.

27 Maii 1873. Deres Ven

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost