Dato: 3. juni 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Genf den 3 Juni 1873.

Kjre Fru Melchior!

Bgh og jeg er, som De seer af Overskriften, her i Genf og reise, om Gud vil, herfra overmorgen. De har allerede i disse Dage hrt fra os og om os. Det var en stor glad Overraskelse at see paa Glion Hr Israel Melchior og Birgitte. I Fredags den 30 Mai, som vi sad i god Ro i vor Stue, kom den Hamborgske Advokat Mai og spurgte om vi ikke havde Lyst at kjre med til Vevay, han skulde ned at hve Penge, jeg trngte til det samme og gldede mig dernst til at overraske Carl Melchior med et Besg. Vi kjrte Klokken henved to, kom til Vevay, men Carl var ikke dernede han var kjrt ud, blev der sagt; vi kom tilbage paa Glion Kl 6, nr Middagstid, og tnk nu min Overraskelse ved at see Carl der; ham vi frst ventede Pindsedag og endnu mere, Hr Israel og Birgitte kom os imde; de vare komne Klokken 3 og havde saaledes i hele tre Timer gaaet alene om der oppe, dog Hr Israel Melchior havde photograferet, De vil hjemme faae at see Resultatet af hans Eensomhed. De vare komne med Toget til Montreux og gaaet op til Glion. De gldede mig med at tage Deel i vor Middag og efter Kaffen vandrede de igjen ned, altfor kort blev Besget, det var et heelt Uheld at jeg netop den Dag skulde vre reist til Vevay, jeg som i tre Uger altid blev hjemme i Hotellet. Jeg vilde overtale Hr Israel til at blive Natten over, men han sagde at han lngtes efter Hjemmet [overstreget: og] i Kjbenhavn og et Dgns Ophold paa Glion vilde blive en ligesaa lang Tids Udsttelse af hans Ankomst hjemme. - Sndag morgen modtog jeg Brev fra ham og Carl, de vilde den Dag rejse ned til Genf, vi fik dem ikke mere at see paa denne Reise, og da netop Aftenen forud Brev var indtruffet fra Jules Jrgensen i Genf, dog endelig at lgge Veien over hans By, at vi [overstreget: dog] kunde see hinanden, tog jeg en rask Beslutning og forlod Pindsemorgen det smukke Glion, hvor rigtignok den sidste Tid havde bragt os megen Kulde og igjen sat mig en Deel tilbage fra mit begyndende gode Befindende. Hvad skal der blive af mig, hjlpes jeg ikke op igjen! Kulden virker strax ind paa mig, da bliver jeg igjen stakaandet og jeg har megen Besvr med at stige opad. Jeg er strax trt, Blodet stiger mig til Hovedet og Beenene ere som vare de mr bankede. Paa Banegaarden her i Genf tog Jrgensen imod os og vi kjrte strax til Malagnou lige tt ved Genf, hvor han har sin Villa; han veed jeg skriver i Dag og har bedet mig srdeles hilse Dem og Deres Mand. Bgh er meget glad ved nu at have seet Genf og jeg har lovet ham at vi ville lgge Veien til Bern over Fribourg at han kan faa den store Hngebro at see og hre det smukke Orgelspil. Anden Pintsedag, igaar, skulde vi have tilbragt igaar hos Professor Dor, nu see vi ham frst nste Sndag og da gaaer Reisen til Interlaken og Brunnen, det sidste Sted blive vi i en otte Dage. Veiret er varmt og smukt, var kun mit Befindende bedre, jeg havde troet at flyve fra Glion let som en Fugl, men i den sidste Uge frs Vingerne aldeles dde paa mig; det vil sige Benene bleve tungere og tungere, jeg frs saa det knagede i de andre Lemmer, nu tes de op igjen. Hils Deres Mand og Brn. Naar Hr Israel Melchior er hjemme da siig ham ret hvilken Glde det var mig at see ham med Birgitte. - Gid at jeg kun hre alt Godt fra Hjemmet og srligt fra det kjre "Rolighed".

Deres taknmligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad