Dato: 27. august 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

110. Til Henriette Collin.

Nys den 27 August 1839.

I Dag vilde jeg have seet Deres venlige Ansigt, kysset min sde Vulle og talt med Eduardo, men her er jeg endnu overtalt af Baronessen og jeg bliver til paa Sndag, thi da Drevsens frst komme Lverdag saa vil jeg helst vre der anden Dag, naar de Andre Hjemme have faaet al den Kjrlighed de skulle have, jeg vil saa ndig fle mig fremmet og kommer altsaa Dagen efter. O, Gud hvor jeg lnges efter de kjre Mennesker.

Igaar var jeg med Thorvaldsen og Baronessen paa Grevens Vnge hvor den Grev Holck boer, som er gift med en Comtesse Danneskjold. De boe i en simpel lille Forpagtergaard, men denne, uagtet oprindelig fattigt bygget, er saa smagfuldt udstyret, at jeg ikke uden i Noveller har fundet noget Lignende. I Haven blomstrede et Flor af Georginer, saa yppigt og broget, som var det en Bouquet fra sterlandene. Inde i Salen stode to store Kurve eller Skaaler, hvori disse Blomster dannede en Flade af Mosaik. De nyeste franske og engelske Skrifter dannede en Rabat om Bordet og traade man uden for, da syntes Haven at tilhre en Frste, dens Lidenhed kom af, at man saae den i Fugle-Perspectiv. Jeg har ikke fr seet en saa lille Have eie noget saa storartet. Ved Bordet var Alt rigt. Vinduerne vare smaae, man saae et lavt Straatag udenfor, men derinde hvor Vi sad, gik de udmaiede Tjenere med store Slv og Chrystalskaale, saa jeg maatte tnke paa de landlige Indretninger i Versaillie, hvor Ludevigerne legede Privatmnd. Paa Fredag er Thorvaldsen og jeg med Baronessen indbudt til stor Middag paa Gisselfeldt. Prinds Christian og Caroline Amalie komme der og Alt skal vre meget festligt. Klokken 5 sidde vi til Bords; det er Skade jeg kan ikke blive krllet.

Thorvaldsen er nu i Leer frdig med sit206 tolv Alen-lange Basrelief til Frue-Kirkes Forhal; det skal siden gjres doppelt saa stort i Marmor. Det begynder med Bddelen, som brer Naglerne og Hammeren i en Kurv, to Bdelkngte hale i Korset, som Christus brer. Nu kommer en Gruppe med den besvimede Moder, Johannes staaer tt ved, efter dem rider to Jdeprste, Krigskngte flge, og een gammel ond Prst, som holder sig i Hestens Manke for ei at falde af; bag ved en smuk Gruppe og tilsidst Pilatus paa et ophiet Sted, hvor han staaer og toer Hnderne. Hans egen Statue er ogsaa ganske voxet ud af Leeret og meget liig.

Jeg maa dog fortlle Dem hvor comi[s]k Baronen var igaar207; vi havde ham med til Grevens Vnge; da vi sat ved Bordet sprang han op og lukkede Vinduer op. (De maa vide at der ikke er et Vindue paa Nys uden han lukker det op, selv ind til mig paa mit Vrelse kommer han og river Vinduer op i det han siger: De holder vist meget af frisk Luft! ) Da vi siden reiste os fra Bordet og havde spadseret, sang vi Allesammen: Hr Peter kastet Runer, Kong Christian stod ved hien Mast, Kjre Vatten og kjre Ved; det Hele var uden al Pretention og vi sang Alle paa een Gang. Med eet styrtede Baronen ind: Gud forbarme sig hvor det lyder stygt! det er noget skrkkeligt Hjask! Men saa kan Du jo synge med og gjre det bedre! sagde Baronessen. Nu vilde han udvikle os Harmoniens Love og hvad Abed Vogler havde sagt, men vi sang vk.

Hils den gode Eduardo di Skozia og siig ham blandt Andet, at jeg har skrevet Jomf: Rieffel til. Bring mange Hilsener i Amaliegaden og da De seer Ingeborg, Louise og Drevsen fr jeg, saa hils dem millioner Gange, og lad Wulle kysse Dem fra mig, det er et uskyldigt Kys. Min Ven Theodor glemmes ikke. Siig Augusta et kjrligt god Dag.

Deres Ven og Digter.

E.S.

Hils Deres Moder!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter