Dato: 9. juni 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Bern den 9 Juni 1873.

Kjre Fru Melchior! I Dag vilde jeg have reist fra Bern for at naae Interlaken. Veiret er klart og smukt, vi have desuden allerede vret her siden i Lrdags Formiddag, men iaftes fik jeg Besg af Dr Dor og hans Frue, han var frst indtruffet igaar og de bade mig begge saa venligt at lgge endnu en Dag til Opholdet i Bern og tilbringe hos dem denne Aften i Aften. Det er frste Gang siden ifjor, fr min Sygdom, at jeg har lovet Nogen et Aftenbesg, men Betingelsen er ogsaa, at jeg kommer halv 7 og tager hjem Klokken 9. Der kommer en Deel Venner af min Musa, og jeg har lovet Dor at lse eet eller to Eventyr. Ivrigt er Veiret raat og koldt og har vret det fra i Fredags da Bgh og jeg forlode Genf. Jrgensen fulgte os til Banegaarden og beklagede meget at Hr Israel Melchior og Carl ikke havde besgt ham da de vare der i Byen. Han sender venlige Hilsener. I Freiburg blev Bgh og jeg et Dgn, vandrede over begge Hngebroerne og tilbragte Aftenen i Kirken hvor vi hrte det mgtige Orgel og mrkvrdige Orgelspil, vist det hrevrdigste i sin Slags. Vi fik et heelt Tonemaleri fra Bjergene, det var som Skalmeierne ld og Hyrderne sang; Uveiret brd nu lst, Tordenen rullede, Psalmesangen blandede sig deri. - I Lrdags, som sagt, kom vi her til Bern , og imorgen, om Gud vil, flyve vi til Interlaken hvor jeg venter flere Breve, ja er forvisset om at finde eet fra Dem; der vil jeg fortstte og slutte dette Brev. Dette er kun en Morgenhilsen, fra Bjrnebyen Bern og Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Interlaken Onsdag 11 Juni 1873.

Kjre Fru Melchior! Holbergs ellevte Juni sidder jeg her og skriver fra et nydeligt lille Schweitzerhuus der er bygget tt op til det store Hotel "Jomfruen", hvor alle Vrelser ere optagne vil jeg ikke stige op paa tredie eller fjerde Sal. Bgh og jeg vare da i Mandags til Aften hos Dr Dors , hvor vi begyndte med en stor Middag og min Skaal, "Digteren der var hjemme i Slottet som i Hytten!", blev udbragt; efter Bordet kom en Deel Fremmede, mellem disse den belgiske Gesandts Frue en fdt Castonnier fra Kjbenhavn, vi talte da vort Modersmaal, senere lste jeg den lille Pige med Svovlstikkerne og derpaa den grimme lling. Dors deilige Brn bragte mig en frisk Laurbrkrands og satte paa mit Hoved. Kl. halv ti kjrte jeg hjem, men sov nsten slet ikke hele Natten, jeg var meget angrebet ved at lse de to Eventyr og tale med de mange Folk. Igaar Eftermiddags reiste Bgh og jeg til Thun og strax derfra med Dampskib til Interlaken. Fru Dor med alle Brnene vare paa Banegaarden i Bern, da vi reiste. De bragte mig smukke Alperoser og stode i flere Minutter og kyssede paa Fingrene til mig, jeg blev ganske bevget ved at forlade de kjre Mennesker, som i allerhieste Grad havde vret omhyggelige for mig. Dor fandt at jeg var srdeles gaaet frem i Sundhed og lovede at den Trthed jeg lider af snart vilde forlade mig. Her i Interlaken laae "Dagbladet" til mig, fra Dem kjre Fru Melchior, og dernst fik jeg hele 7 Breve, mellem hvilke eet var fra Dem og eet fra Kronprindsen, saa hjerteligt med Hilsener fra hele den kongelige Familie. Vi er indtruffen til den store Skyttefest i Interlaken, som jeg omtaler i "Iisjomfruen", igaar var stor Illumination og imorgen Aften er den strste Fest. Paa Sndag, vil Gud, reiser jeg over Luzern lige til Brunnen ved Vierwaldsttersen, der haaber jeg indtil videre at erholde fra Dem Brev poste restante. Ved lagte Brev sender De nok Anna Henriques! Hils Deres Mand, Deres Brn og srligt de to hjemkomne! hvilken Glde! give Gud at Frken Anna maa fle sig vel og strk! Solen skinne ind i hver Luftning hjemme saa at hun ret kan aande og vre glad! - Det De kjre Fru Melchior, faaer Tid at skrive, og skrive saa mange udfrlige Breve som De skriver, gaaer nsten over min Tanke, men der seer man, at "man kan hvad man vil! - I det jeg skriver dette kommer Bgh ind ad Dren med Deres Brev, tidligere skrevet end det jeg fik igaar, og er kommet til mig over Glion. Det synes som om mine Breve til Hjemmet gaae rigtigt og at jeg erholder de man sender mig. Det er ikke Tilfldet med Bgh, flere ere for ham gaaede tabt, jeg forstaaer det ikke. - Han har forresten lykkelige Egenskaber. Han har tilflles med William Bloch at han misundelsesvrdigt kan sove om Natten; forleden leed han af Hovedpine, da fornam jeg at han ikke strax kom isvn. I den tidlige Morgen rrte han sig, og og jeg spurgte til hans Befindende: ak jeg har ikke sovet fr Klokken slog 5 imorges men nu har jeg faaet Svn og har det godt. Jeg saae paa Uhret, det var endnu ikke 5, han havde hrt Byens Uhr slaae 5 Slag fr han sov og det var Eet og et Quarteer, saa lykkelig er han. Jeg troer han morer sig og gaaer meget ud hvor jeg ikke har Krfter til at gaae; i Dag er jeg i hi Grad nerveus, og er blevet det ved at rgre mig over den slette Opvartning her i Hotellet, det vil sige i Nabohuset hvor jeg boer. Jeg ringede nemlig 7 Gange i en Time og maatte saa selv lbe ned af Trapperne og sge Opvarteren; jeg blev meget heftig og det hvner sig fornemmer jeg nok!

- "Molken" bruger jeg ikke meer; "Bjergluft, Varme og godt Humeur!" sagde Dr Dor, skulde hjlpe mig, men Humeuret bliver ikke altid opmuntret, uden ved Breve hjemme fra. De, kjre Fru Melchior, er her den, som bedst srger for Medicinen. Hils Fru Johanne og hendes Mand! hils Poul [i marginen, s. 6:] og Otto. Lev hjertelig vel!

Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad