Dato: 9. juni 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Henriques
Sprog: dansk.

Bern den 9 Juni 1873

Kjre Frken Anna Henriques!!!

Mit sidste rev til Huset Henriques var et Bilag i Bghs Brev til Deres Fru Moder; at det er indtruffet veed jeg af Brev fra Fru Melchior, ellers har jeg i mange Tider ikke hrt fra Vennerne: Henriques; dette er en Beklagelse, men naturligviis ingen Bebreidelse og mindst til Dem, kjre Frken Anna som senest har skrevet. Det er mig en stor Behagelighed i Brev at tale med mine Venner, men det er jo ogsaa besvrligt, da jeg har saa mange at skrive til, vil gjerne hre fra disse og det gjr jeg ikke naar jeg ikke sender en Skrivelse. Det er saa let for den Enkelte hjemme at sende et Par Ord, men ikke let for den Reisende, der maa sende Brev paa Brev, til Hiere og Venstre, / jeg regner for at jeg Igjennemsnit skriver to Breve om Dagen, har altsaa tilvisse skrevet henved 100 Breve siden jeg forlod Kjbenhavn, men neppe modtaaget 50; den eneste ret trofaste er Fru Melchior. Pindsedag forlod Bgh og jeg Glion, der var i den sidste Tid koldt deroppe, vi maatte lgge i Kaminen og jeg kunde ikke ret gaae min Morgentoure, da Veie og Stier drev med Vand og jeg hvert ieblik maatte sge Hvile. - Smukt Veir og varmt havde vi det nede i Genf hvor vi vare i fire fem Dage hos min Ven Jules Jurgensen, hver Dag kjrte vi smukke Toure i frodige Egne under hie skyggefulde Trer. I [Lrdags rettet til:] Fredags reiste vi der fra til Hngebroernes By Freybourg, hvor vi om Aftenen hrte i / Kirken det mgtige Orgel og det vidunderlige Orgelspil, bekjendt vidt om i Verden. Vi fik et heelt [Tordenveir rettet til:] Tonemaleri fra Bjergene, hrte Skalmeier og Lurer, Tordenen rullede og Psalmesangen lftede sig og gav Echo! - I Lrdags kom vi her til Bjrnebyen Bern, som vi, om Gud vil, forlade imorgen for at naae Interlaken og der sove ved Jomfruens Fod. -

Interlaken den ellevte Juni 1873

Den sidste Aften i Bern tilbragte jeg hos Dr Dor hvor jeg traf den beligske Gesandts Frue, en dansk Dame fdt Castonnier. Jeg maatte lse to Eventyr. Den lille Pige med Svovlstikkerne og den grimme lling. Dors Brn bragte mig derfor en smuk Laurbrkrands og vare nste Dag alle paa Banegaarden med Alperoser til mig, da jeg reiste. Jeg har nydt stor Gjstfrihed og Opmrksomhed, som overalt. Igaar reist Bgh og jeg over Thun til Interlaken, / og boe i Hotellet "die Jungfrau", eller rettere i et lille Schweitzerhuus tt ved, at Alt er optaget, her er i disse Dage den store Skyttefest, den jeg har omtalt i Eventyret: Iisjomfruen. Ved min Ankomst fik jeg ikke frre end 7 Breve mellem hvilke var eet fra Fru Melchior [Brev] og et fra vor kjre Kronprinds [Brev], saa hjerteligt og godt. I Dag er det deiligt varmt Veir, "Jomfruen" staaer ubeslret og seer over til os. Fuldmaanen skinnede iaftes vidunderligt mellem de gamle Kastanietrer og hele Alleen blinkede i Lys og Farver! gid De var her med alle Deres! Paa Mandag tnker jeg at vre i Brunnen ved Vierwaldsttersen, der venter jeg fra mine Venner hjemme Breve poste restante. Hils nu Fader, Moder, Brdre og Sstre, alle Kjre fra Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 91, 412-15)