Dato: 17. juni 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

No 1.

Luzern 17 Juni 1873.

Kjre Fru Melchior! Mens jeg her i Hotellet endnu venter paa Dampskibet til Brunnen, vil jeg skrive til Dem, sidst hrte De fra mig da jeg var i Interlaken; Dagen efter modtog jeg "Dagbladet" hvori stod en lgnagtig Artikkel fra Amerika, den vedrrte mig og i min nerveuse, sygelige Tilstand kunde intet vrre hnde mig. Alt hvad jeg ved Ophold paa Bjergene og ved Reisen havde opnaaet i Bedring er som fordunstet, jeg er aldeles sjlesyg; jeg skrev strax herom til Bille, som den af mine Venner, der bedst kunde vide om det var en Sag jeg skulde lade aldeles glide hen eller om der skulde og burde gives en Erklring. Jeg bad Bille om at lade Dem lse Brevet jeg sendte ham, hvor jeg udfrligt har udtalt mig og jeg vidste Deres Deeltagelse for mig. Tidligere end paa Fredag i Brunnen kan jeg ikke faae Brev fra ham og det vil da vre om han har faaet min Skrivelse eller om hans Svar har naaet mig. De maa endeligt strax efter at have lst dette, skrive et Par Ord til mig om Bille har faaet mit Brev; hans Svar vil alene kunne stte mig i en mere rolig Stemning. Jeg er oprrt over al den Lgn-Tale den amerikanske Referent har lagt mig i Munden og om jeg husker ret dde jo Napoleon medens jeg laae syg og er det Tilfldet da har Mennesket som skriver, ikke engang talt med mig. - Det gjr mig ondt for Bgh der har et saa sammenfaldet, livskjed Menneske om sig. Han leer af den hele Sag, men jeg kan ikke bre det. -

Fra jeg lste det Nummer af Dagbladet har der ikke vret en glad Tanke hos mig, kun Bitterhed og Livslede; jeg fler jeg er meget syg og nsker kun jeg havde Ende paa det! Hvor i Verden kan og tr man dog opfinde saadanne Lgne, som lgges paa mig; jeg har aldrig vret sammen med Napoleon og hans Moder, aldrig seet Keiseren af Rusland og aldrig til Nogen udtalt mig som Referenten lader mig tale. Lev vel.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad