Dato: 6. juli 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

739. Til Henriette Collin. Samaden; Graubnden, den 6 Juli 1873.

Kjre Fru Collin !

Det er mig ikke klart naar jeg sidst skrev Dem til, jeg har troet at det senest var fra Brunnen, Bgh mener at det var fra Giebach, det er altsaa afsendt fra Luzern og jeg har i Brunnen modtaget Deres og Jonas's Skrivelse! hjertelig Tak. Da jeg der paa Skibsbroen traadte i Land, jeg havde mldt min Ankomst til Agathe Aufdermauer, blev jeg modtaget af Broderen med den Meddelelse at Agathe var dd nu ved Juletid, at hun tidt havde talt om mig, tidt sagt: Skal jeg dog aldrig mere faae HrAndersen at see! hendes Dd bevgede mig, jeg var, som De veed, den Tid saa forstemt og nerveus over den amerikanske Lgne-Anmldelse; jeg blev heri Pension i 10 Dage, uagtet Hotellet nu er kun lille imod det Agathe har ladet bygge fr sin Dd, ovre paa den anden Side af Byen mod Wilhelm Tells Capel. Alt er forandret; fr kunde man kun med Dampskib naae fra Brunnen til Fluelen, nu er der sprngt, med mange Tuneler en Vei langs Sen der ned og en lignende Vei frer op til Frohnalp hvor der er et storartet Hotel Axnstein, her besgte vi vor Landsmand Petit, Consul fra Lbech, han havde vret nede hos os; en Dag Bgh og jeg var kjrt til Aldorf kom Gades Svigerfader Erslv, vi saae ham ikke. Over Zricher Sen gik nu Reisen til Ragatz, hvor vi besgte Klippesvlget med Tamina Kilden. I Chur tog jeg den Beslutning, da jeg dog vilde see endnu engang, fr jeg der, via mala, at glde Bgh med et lille Indkig i Italien, det blev jo en hundred Rig[s]daler og lidt mere end jeg just behvede at give ud, men jeg veed det seer min fortrffelige Veninde Fru Collin ikke paa, hun finder det aldeles rigtig. Jeg leiede, paa en Uge, en Vogn og nu kjrte vi over Splgen, ind i Italien, Bellagio i Comosen var Maalet for Reisen, lnger vovede vi ilkke at gaae i denne voldsomme Varme, vi kom til Chiavena ind under Kastanietrer og Laurbr, men Solen brndte infernalsk; iforgaars tidlig skulde vi da til Collico for at gaae med Dampskib; men Heden var forfrdelig, de store giftige Fluer omsusede os og stak i den Grad vor stak Hest at den blev rasende, vilde rive sig ls, splintre Vognen; Bgh slap vel ned, Kudsken senere og jeg tilsidst; der kunde have skeet en stor Ulykke men Gud vre Lovet vi slap med hele Lemmer; Hesten foer med Vogn afsted tilbage til Chiavena og Bgh og jeg maatte i den brndende Sol mellem hie Mure, ikke et Tr skyggede, gaae paa vore Fdder en god Fjerding Vei fr vi naaede Byen hvor jeg dryppende af Vand lagde mig paa Sengen og laae afkrftet 3 a 4 Timer. Kudsken vilde skaffe en anden Vogn og en italiensk Hest, der bedre taaler Flue Stik, men jeg havde ikke flere Krfter og besluttede nu at vende om, gaae lige ind i det kolde Graubnden op til Gletscherne ved Bernina. Igaar kom vi her til Samaden, og har i Dag vret ved een afde store Gletscher, imorgen gaae vi nord paa og er, om Gud vil, i Chur overmorgen. I Mnchen haaber jeg at finde Brev fra Dem poste restante. Bgh hilser !

Hils Mand og Brn. hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost