Dato: 6. juli 1873
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

740. Fra Henriette Collin. Ellekilde 6de Juli [1873]

Efter at have sendt 2 Breve til Brunnen fik jeg endelig Deres Brev Kjere Andersen og maa efter det slutte at De har det ret Godt.–

Jeg veed herude saa lidt om Deres Corrospondence med Familien, men tvivler dog ikke om at Efterretningen om det lykkelige Ddsfald, er kommet til Dem'ndash;Einar er nu lst fra sine jordiske Trngsler og den stakkels bundne Sjl er fri; Han har lidt meget og det var hans Liv der var en Sorg, hans Dd er det vel i ieblikket, men der vil snart komme en Ro og Fred over Ingeborg som hun aldrig havde faaet saa lnge hun vidste ham saa ulykkelig og saa haabls syg'ndash;I Lrdags blev han begravet paa Garnisons Kirkegaarden paa sterbro og vi vare Alle, med Adolph og Ingeborg samlede i Capellet hvor Pastor Brandt holdt en Tale ved hans Kiste.–– Naar jeg nu skal gaa over og tale lidt om os selv, saa har jeg Gudskelov kun Godt at melde'ndash;Vi ere Alle raske og Louise den Allerraskeste, det er lidt trangt at vide hende i Byen medens vi Andre svlge i Landluftens Herligheder, men hun finder sig vel ved Rosenvnget hvor hun har det godt hos kjerlige Svigerforldre.–Gotlieb er taget bort fra os i Ferien for at give Plads for andre Gjster'ndash;han er glad ved at vre her og kan med sit barnlige Sind nsten glemme sine mange Bekymringer medens han gaar og arbeider i Naturen.– Jonas har vret referent for Dagbladet ved Naturforsker Mdet i Kjbenhavn og havde i den Anledning en hist bevget Uge i hvilken han spiste og drak hvad en lille Familie kunde have levet af i 14 Dage'ndash;Mdet gik i enhvr Henseende hist heldigt af'ndash;Jeg tr ikke skrive lnger kjere Andersen fordi der skal saamange Indlg i Brevet at det let kan blive for meget for den der skal lse det.–hils Bgh saa meget fra mig og fortl mig i Deres nste Brev lidt om Deres Fremtids Planer og Hjemreise'ndash; Deres

[De sidste Linier staar i Margen]

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost