Dato: 7. juli 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Bad Alveneu i Graubnden den 7 Juli 1873

Kjre Fru Scavenius!

Da jeg ikke veed hvilket Bad Deres Naade besger og troer at De endnu er paa Basns, vil jeg sende denne min Skrivelse derhen, er De borte kommer den nok derfra i deres Hnder. - Lnge var det min Lyst og Tanke at skrive Dem til, men siden jeg forlod Glion hvor jeg kort fr min Afreise modtog Deres Naades hjertelige Brev, hvorfor jeg er Dem meget taknemlig, har jeg flakket om i Bjergene og flt mig ret vel derved, uden at jeg endnu just tr sige at vre kommet ganske til Krfter og Velbefindende. Pintsemorgen forlod jeg Glion og fulgte en Indbydelse af vor Landsmand Jules Jrgensen, paa hvis smukke Landsted ved Genf jeg med Bgh tilbragte fire behagelige Dage. Derfra gik jeg over Fribourg og hrte der det mgtige Orgel og det fortrffelige Orgelspil. I Bern, tilbragte jeg en Middag hos min elskvrdige Lge Dr Dor; han og hans Frue samlede om Aftenen en Kreds af mine Venner og mellem disse var den belgiske Gesandts Frue, fdt Castonnier; vi talte om Familien og Venner i Danmark. Jeg lste for dem to Eventyr, det var min frste Oplsning i 3/4 Aar, og Dr Dors Brn bragte mig en smuk Laurbrkrands, men den Smule-Lsning angreb mig dog saa meget at jeg strax efter maatte kjre hjem. Over Thun gik Reisen til Interlaken og derfra til Vandfaldet Giessbach hvor jeg med min Reiseflle Bgh blev to Dage i den smukke Natur ved det brusende Fald, der ved Belysning af bengalsk Ild, tager sig ganske feeagtig ud. Fra Bregenz leiede jeg en Vogn over Brunig til Luzern og kom snart til Brunnen hvor jeg tilbragte hele 10 Dage. Senere har jeg vret i Ragatz og derfra kom jeg til Chur; jeg vilde derfra gjerne see Via mala, komme heelt op paa Splgen, men da jeg da var Italien saa nr og vist aldrig meer kommer der, desuden gjerne gad overraske Bgh, som aldrig har reist fr, med dog at faae et Indkig i Italien, leiede jeg en Vogn paa otte Dage, den jeg har endnu og vi fli hen over Splgen og naaede Chiavena, men her var Varmen saa strk at det nsten var umueligt at reise; Bellagio i Comosen, meente jeg dog nok at kunne naae til, men da vi var paa Veien fra Chiavena hen til Sen, blev Hesten saa angrebet af giftige Fluer at den slog bag ud, vilde rive Alt itu, var aldeles rasende; det saae farligt ud, Bgh kom af Vognen, derpaa Kudsken og medens de holdt det vildt tirrede Dyr slap jeg ned, netop i det den i fuld Fart med Vogn og Bagage lb tilbage til Chiavena og Kudsken efter. Vi vare over en Fjerdingvei fra Byen, Veien var indesluttet af hie, hvide Mure, ikke Tr gav Skygge, men gaae maatte vi; jeg var ved at segne om, saa svag jeg endnu er, og naaede Chiavena hvor jeg laae som et kogt Menneske tre a fire Timer paa Sengen. Vi opgav da den italienske Fart og valgte at see en Deel af Schweitz jeg aldeles ikke kjender og som er meget storartet. Vi ere reiste gjennem Engadin Dalen, har der besgt en af de store Gletscher og vret i St Moritz; igaar vare vi en heel Dag i Samaden og i Dag, for Varmens Skyld blive vi her i Bad Alveney hvorfra, om Gud vil, vi imorgen naae Chur. Vil Deres Naade glde mig med Brev send det da til Mnchen poste restante! I de sidste Dage af Juli haaber jeg at naae Danmark, da er Deres Naade paa Reise og jeg kan ikke, som jeg helst vilde, flyve fra Korsr lige til Basns, jeg maa da til Kjbenhavn, hvor jeg altsaa bliver hos Melchiors paa Rolighed. Bghs Fader er Provst i Fyen, ham stter jeg altsaa af der; han faaer ikke det smukke Basns at see, som De forundte ham, men sen-der hjertelige taknemlige Hilsener til Deres Naade for den Gjst-frihed De og den kjre Otto Scavenius vilde forunde ham. Hils min unge Ven paa det varmeste! jeg vil nske jeg ham at see i Hsten! Hils Frken Brandes og hver som har venlig Tanke for

Deres taknemlige, rbdige

[langs siden] i Dresden. mlde Aviserne er Cholera.

Chur, 8 Juli.

I dette ieblik kom jeg her og fandt Brev fra Hornemann, han mener at jeg skulde blive ude i Vinter, det vil jeg ikke. Jeg kommer hjem og rver August og September der, er jeg da svag end-nu, saa flyver jeg igjen syd paa. [Underskriften er bortklippet.]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus