Dato: 10. september 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: C. Molbech
Sprog: dansk.

[Udskrift:]

Hivelbaarne

Hr Justitsraad, Professor og Theaterdirecteur Molbech Skindergade 15 i Kjbenhavn

Kjbenhavn den lo Sept 1839

Hr Justitsraad!

Det var paa indstndig Begjring af Hr Patges, at jeg til hans, Sommerforestilling skrev "Den Usynlige paa Sprog". Dette Arbeide forekom mig selv saa ubetydeligt, at jeg lod det anmlde som "dramatisk Spg", og var hist uvis om, hvad Virkning det vilde gjre paa Scenen. Stykket blev givet og behagede srdeles meget, jeg var selv overrasket ved, at det tog sig saaledes ud, kun een Ting behagede mig ikke nemlig Dandsen af Hr Patges i Dameklder, derfor besluttede jeg strax og de af mine Venner jeg talte med derom vare enige med mig, at denne Dands maatte overdrages den, lille Petrea Fredstrup og det kunde motiveres med en eneste Replik:"Vrtens lille Datter dandser smukt Jaleo, denne Dands vil hun give os!"

Efter denne Bestemmelse nrede jeg og ingen af mine, Tvivl om, at Theater Directionen gjerne beholdt en Ubetydelighed, der var original og havde behaget, isr da vi jo eie Stykker, der ere Oversttelser og af samme Lethed, f Ex "Kom" , "Efterskriften" o F. Imidlertid hrer jeg, at imedens flere af de ved Sommerforestillingerne opfrte Oversttelser ere antagne, mit Stykke endnu svver imellem at antages og forkastes, men da mit er originalt og har gjort meest Virkning, smigrer jeg mig ved at dette sidste ikke vil skee.

De, Hr Justitsraad var den eneste af de Herrer Directeurer, der var tilstde ved Opfrelsen, De har hrt hvorledes Publikum morede sig, hvor strkt Bifald de enkelte Scener og det hele Arbeide vandt, De vil altsaa stemme for dets Antagelse.

Det er mig ikke om at gjre, at faae eet Stykke mere paa Scenen, men det er, rligt talt, for at erholde et Honorar, der efter Opfrelsen maa tilfalde mig og som jeg hiligt trnger til. Jeg beder derfor Dem, som kjender Stykket fra det Sted hvorfra det bedst kan bedmmes at De vil tage Dem af Sagen. I denne Tid trnger Theatret til Nyheder, veed jeg, mit Stykke vil strax kunne sttes i Scene, strax blive givet og da i Forening med et godt Stykke "skaffe Huus". Uden dette Stykke bringes frem, er der heller ingen Udsigt til at afbenytte oftere, den af Hr Christensen smukke VinterDecoration som blev malet til Herts Vaudeville, der mishagede; dog det er kun en ringe Bibemrkning, jeg henvender mig til Dem, jeg kommer som dansk Forfatter, peger hen paa den i Theatret for mig udtalte glimrende Dom, rigtig nok langt over Stykkets Vrd, og slutter da mit Brev med en Bn, som De ikke maa tage mig fortrydelig op, vil De, da Stykket kan lses i mindre Tid end en halv Time, endnu i denne Uge gjennemlse det, da det maaskee saa allerede i nste kunde bringes paa Scenen.

rbdigst

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus