Dato: 15. juli 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Mnchen 15 Juli 1873.

Kjre Fru Melchior! Efter at jeg igaar havde afleveret paa Posten mit Brev til Dem kjrte jeg med Bgh hen i Kaulbachs Atelier, han fli mig om Halsen kyssede mig, sgte at gjre mig det mageligt, med Lehnstol og alle smaa Beqvemmeligheder ved et Besg. Bgh var meget glad ved at see den store Maler og blive saa godt modtaget. Vi kjrte derpaa ud til Frken Wegmann, som boer i Nrheden af Jernbanegaarden; hun var, desvrre, reist til Lindau, hvor vi kom fra, der kunde vi have hilset paa hende. Middagen tilbragte Bgh og jeg hos Kaulbachs i hans yndige Leilighed, med deilig Have og forfriskende Vande. Han udbragte min Skaal i Champagne, talte saa varmt og saa inderligt om min evige Digter-Ungdom; hele Familien sluttede sig til ham i samme Hjertelighed, Bgh blev snart hjemme og morede sig srdeles, og takkede mig meget inderligt for dette interessante Bekjendtskab. Jeg var desvrre den syge Mand, maatte snart tage bort, og har det aldeles ikke godt siden jeg kom her til; Varmen er utaalelig og nu paa tredie Dag lider jeg af strk Diareh, saa at jeg saa godt som Intet spiser og lever kun af Salep og Portviin, i Dag vil jeg tale med Geheimeraad Gietl, Kongens Lge, herom. Bghs Forslag igaar finder jeg imidlertid srdeles rigtigt, uagtet det, som gjr mig meget ondt, berver ham at see endnu et Par Byer og Egne herude. Han mener at vi saa hurtigt som mueligt skulle see at komme ud af Tydskland, opgive Dresden, hvor der jo er Cholera, smutte gjennem Hamborg og komme paa dansk Grund hvor Luften er friskere. Jeg har Angest for denne Reise, thi Varmen og mit Mave-Onde stter mig formeligt tilbage, men hvad er der at sige dertil?

Nrnberg den 17 Juli 1873. Igaar Middags forlod jeg Mnchen og naaede, efter syv Timers Fart hertil, det var en piinlig Tour, da jeg led af Diarh og maatte to Gange tage Opium, som Kongens Livlge Geheimraad Gietl har foreskrevet mig, han vilde ogsaa at jeg snarest skulde see at komme hjem, da Luften her slet ikke var mig god og jeg ellers har sat den Deel af de Krfter til, jeg vandt under Opholdet i Bjergene. Gid at jeg dog maa naae hjem for at blive rask eller de der! - Jeg veed saaledes ikke hvorledes og hvor hurtigt jeg reiser, De sendes enten Brev eller Telegram fra mig senere. Bgh er lykkelig over Opholdet i Mnchen og Bekjendtskabet med Kaulbach og hans Familie, vi vare der to Middag efter hinanden og bleve indbudte til at komme saaledes hver Dag om vi bleve der lnger. Jeg fik Indbydelse om at boe hos dem naar jeg nste Gang kom til Mnchen. Det er et kunstnerisk lykkeligt Hjem, og den lille Have ganske paradisisk, Natur og Kunst forunderligt smeltet sammen. Ved Bordet blev min Skaal udbragt i Champagne, som jeg dog kun turde smage paa. Jeg var ret heldig med min Skaaltale for Fru og Hr Kaulbach, da jeg havde udbragt hans jublede alle Gjster og Fru Kaulbach kyssede mig midt paa Munden. Kaulbach udbragte senere en Skaal for alt det Dygtige og Fortrffelige i Danmark, nvnede Holberg, ehlenschlger, H. C. Andersen, Gade, rsted & - det var en stor Glde og den havde jeg doppelt ved at see hvor forniet Bgh var; han har faaet et Par smukke Kobberstik og Photographier af Kaulbach. I Dag har jeg det endnu som igaar, og tr i Eftermiddag kun vove Reisen til Bamberg; hils kjrligt Deres Mand og Brn. Hjerteligst

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad