Dato: 31. juli 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Julius Meldal
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 31 Juli 1873.

Kjre, meget rede, Hr. Capitain Meldal!

Da vi nu ere Gjenboer, og De altid saa venligt er kommet mig i mde, tr jeg jo nok sende Dem denne lille Skrivelse; den koster mig en Deel Anstrngelse at skrive. I Schweitz gik det godt fremad med mit Befindende, Krfterne toge til, jeg troede at blive aldeles rask naar jeg i Lbet af Sommeren vendte tilbage til Danmark, /men fra jeg kom ind i Tydskland og den forfrdelige Varme tog til, blev jeg mere og mere svag; det har vret en Qval at gjre Hjemreisen og flere Gange er jeg aldeles faldet sammen, ja vret ved at besvime. I Mandags naaede jeg Hjemmet og har Alt her paa "Rolighed", jeg er jo hos mine meest deeltagende Venner Melchiors; men det ligger mig Nat og Dag i Tanke at / Kongefamilien, som have vret og ere saa utroligt deeltagende og gode mod mig ikke veed hvorledes jeg har det; Krfter har jeg ikke til at skrive Brev, som et saadant br skrives; selv fremstille mig er en Umulighed. Lgen forlanger at jeg endnu de frste Dage ikke maa forlade mit Vrelse. Fortl det til Deres Majestter Kongen og Dronningen, til Kronprindsen, / til hele den kongelige Familie som heelt, i Taknemlighed, fylder min Tanke. Bring Hver paa Slottet, Hver som har en venlig Tanke for mig, en hjertelig Hilsen; en lignende beder jeg Dem bringe Deres Frue og selv vil De tilgive mig den Uleilighed jeg gjr Dem og bre over med min daarligt givne Skrivelse.

Deres taknemlige H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 120-23)