Dato: 2. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

Rolighed,sterbro, 2den August 1873.

Kjre unge Ven!

I Mandags naaede jeg Rolighed. Jeg er endnu srdeles afkrftet og maa ikke forlade mit Vrelse. Det var en besvrlig Reise herhid, jeg var ved at besvime i Vaggonen. I Odense saae jeg Deres Moder, hun bragte mig smukke Blomster; hils og tak hende!, Det var en tung Vandring fra Banegaarden i Nyborg og ikke mindre fra Skibet til Hotellet i Korsr: det generede mig srdeles paa begge Steder saaledes at blive seet paa og beklaget. Jeg fik en frste Classe-Vogn alene til Kjbenhavn og var glad derved da jeg / flte mig saa syg. Dagen derpaa fik Grosserer Melchior et Telegram fra Hr Etatsraad Jetzmark i Middelfart, med Sprgsmaal fra sig og alle Badegjsterne i Berriths Hotel, for at hre om mit Befindende; det rrte mig! hils Hr Etatsraaden og alle Vennerne med Tak for deres smukke Deeltagelse. Nu er vel Hr Oksen i sit Hjem; vil De hilse, naar De skriver; mig er det endnu meget besvrlig at levere en Skrivelse, som De nok seer. Jeg beder Dem bringe mig i Erindring hos Etatsraaderne Jetzmark, Titchen Koch, og deres Fruer, ligesaa hos Biskoppens og Apotheker Kraghs! hvor vare de dog / Alle gode mod mig. Det var et heelt Solskin! hils den unge Hr Holz og Hr Glessing, hver isr, de mange unge Damer, ikke at glemme. Bgh er nu hos sine Forldre i Fyen; han bliver der en Maaned. Fru Melchior beder mig hilse Dem og taler med stor Venlighed om det behagelige Indtryk Deres Sster gjorde hos hende. Gld mig, om ikke lnge, med Brev, og tag til Takke med disse henkastede Ord.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Til Hr Student Veber.

[Udskrift paa Konvolutten:]

Hr Student

Veber

i

Middelfart

(kan ogsaa afleveres der i Hr Bernths Bade-Hotel).

(fra H. C. Andersen)

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 173-77)