Dato: 11. august 1873
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

d. 11te August 73.

Kjre Andersen!

lndlagt sender jeg Dem et Telegram jeg i dette ieblik fik fra Grevinde Frijs, og hvoraf De vil see, at hun er hindret i at skrrive - altsaa ogsaa til Dem.

Jeg fortalte hende i mit Brev, hvad jeg vidste om Dem, og ligesaa hvad De srligt havde nsket sagt til hende. Gid De nu maa have faaet flere Krfter, kjre Andersen! De som selv siger, at De har "alt Godt, undtagen dette." Jeg seer Dem, som De sad der under Tret, da vi kom, i Sol og Hygge og Kjrlighed, Deres blde Sind bevget ved Synet af de gamle Venner, hvem Sorgen nylig havde rammet; snart igjen dog liviig bevget ved at meddele de mange Indtryk, Deres rige Phantasie havde modtaget - saadan staaer Venner fra Barndommens Tid for mine Tanker.

Hils Fru Melchior saameget fra mig. Det er smukt at see et Hjem som hendes, saa rigt paa Kjrlighed ogsaa udefter; og saa at fle, hvor smukt Mand og Hustru forstaaer hinanden heri.

Gud styrke og velsigne Dem!

Deres gamle Veninde

Jonna

Tekst fra: H.C. Andersens Hus