H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Mathias Weber 11. august 1873

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 11. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

»Rolighed« den 11 August 1873

Kjære unge Ven!

Vore Breve have krydset hinanden; jeg vil haabe at De har erholdt mit; dette sender jeg til Odense, da jeg ikke veed om De endnu er i Middelfart. Jeg skrev gjerne til Student Oksen, men veed ikke hans Adresse, vil De sige ham det, naar De skriver. Siig mig hvem er i Middelfart Petra Raffenberg?, Jeg antager det er et Barn, hun har skrevet mig til og sendt nogle Skovblomster. I Dag er det 14 Dage siden jeg kom her til "Rolighed" og sidder, efter Lægens Ordre, stadigt paa mit / Værelse, kun to Gange har jeg forsøgt at komme ned i Stuen men det er mig en stor Besvær, da Benene ikke ret ville bære mig. Der er ikke Tanke paa at tage paa Landet, lægge mig ind paa Klampenborg; jeg har ikke Kræfter; Melchiors fløtte tidligt ind og jeg har maatte[t] være nødt til at leie igjen de gamle Værelser i Nyhavn, (40 Rdlr om Maaneden) tre Værelser og Opvartning. Vi komme saaledes atter sammen fra første September, det jeg glæder mig til, uagtet nok baade De og Oksen reise ved Nytaar, naar / De have endt Deres Examen. Mit Humeur er ikke let! jeg har ikke Trang til at læse, ikke Rigdommen til at nedskrive; jeg seer en sygelig Tid imøde, en kold, lang Vinter. Naar De kommer til Kjøbenhavn besøger De mig vel paa Rolighed? Grosserer Melchior er er i dette Øieblik i Aarhuus hvor han har sat sin ældste Søn paa et Handelshuus, derfra reiser han til London i Forretninger. Maaskee Fru Melchior følger med! Hils nu venlig Deres Forældre, Søster, og Broder, ligesom alle vore fælles Venner.

Deres

hengivne

H. C. Andersen.

[I Marginen:] Fru Melchior hilser!

Til

Hr Student Veber.

[Udskrift paa Konvolutten:]

Velbaarne

Hr Student Veber

i Odense

(fra H. C. Andersen).

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94,178-81)