Dato: 14. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 14 August 1873 Kjre Fru Scavenius! Tak for Deres venlige Skrivelse! jeg fik den iaftes. Det bedrver mig at Deres Naade atter havde det Uheld at falde og stde Knet; det har nu igjen fordrvet deres glade Sommerreise. Jeg er vendt tilbage mere lidende end da jeg reiste ud. Jernbanekjrselen i den forfrdeligt varme Luft udsugede alle mine Krfter, et Par Gange er jeg besvimet derved og sidder nu paa tredie Uge, Dag ud, Dag ind her paa mit Vrelse, kan ikke engang gaae ned i Haven. Iaar er der ingen Tanke om at jeg kommer paa Landet. Melchiors have en Vaagekone for mig, som Nat og Dag passer mig og ved Maanedens Slutning fltter jeg ind i de gamle Vrelser jeg forlod i ny Havn, jeg kan ingen andre erholde. Det er mig en Skrk at fltte ind i det gamle Sygehuus og rimeligviis der de. Basns seer jeg maaskee aldrig mere I Dag reise Hr og Fru Melchior til et Sbad i Belgien eller Nord=Frankrige, De sende Deres Naade venlige Hilsener. Brnene og jeg blive her hjemme. Hils den kjre Otto, ligesaa Familien paa Borreby og Frken Castenskjold som fulgte Deres Naade paa Reise. Hjerteligst og rbdigst

H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus