Dato: 15. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

"Rolighed" 15 August 1873.

Kjre Fru Melchior! Det var mig tungt at sige lev vel til Dem og Deres Mand da De igaar forlod os. "Ingen veed hvad imorgen skeer." Det synger og suser mig ideligt for rerne. Strax da De var borte kom Eckardt og da han igjen forlod mig kom den unge Johan Krohn, saa at jeg tilsidst flte mig aldeles udmattet og maatte see at komme i Ro; da gleed i det samme Dampskibet forbi "Trekroner", det maatte, efter Tiden, vre det Farti De var ombord paa; jeg skyndte mig ud paa Altanen, svingede med mit hvide Lommetrklde saa lnge som jeg troede at det kunde ines, jeg havde det stille Haab at De maaskee dog fra Skibet saae henimod "Rolighed". Veiret blev godt syntes det her. Ud paa Aftenen fik jeg to Breve fra Modum, eet fra Deres Broder, eet fra Fernanda, de vare begge saa livligt skrevne, jeg sendte dem strax ned til Brnene i Stuen, og nu lgger jeg Brevene her inden i, og faaer dem vel, ved Leilighed tilbage. I Nat var det dejligt Maaneskin, jeg tnkte paa Dem og at De ret havde det godt. I Formiddags, fra Klokken halv elleve til halv tolv, kjrte jeg med Anna og Harriette ud [overstreget:af] ad Strandveien, lige til Charlottenlund. Det var frste Gang jeg var ude i Luften siden jeg nu paa tredje Uge har speidet efter den og de grnne Trer oppe fra Altanen. Strax angreb Luften mig saaledes at jeg var ved at falde isvn, men siden havde jeg saa godt af den. I Dag, hrer jeg at det er Tivoli-Fdselsdag og at Frken Louise med Heymanns, efter at have spiist til Middag, jeg troer hos Fru Meyer, skal tilbringe Aftenen derude. Jeg har stadigt ondt ved at synke og min Hals og Tunge er som var den kalket. - Medens jeg skriver dette er De, riimeligviis paa Veien fra Hanover til Kln; der kom Telegram fra Dem, afsendt hiin Side Lybek. Vi hrte det da vi kom hjem fra Touren ad Strandveien. I dette ieblik fik jeg et venligt, deeltagende Brev fra Nicolai Bgh; jeg vilde nske at han havde skrevet et Par Dage tidligere, saa havde jeg sluppet for at afsende mit som nu har krydset hans og som dog var skrevet med en bitter Smag i Munden, men maaske kun jeg selv har fornummet den. I Dag er Veiret smukt, Solen skinner, men jeg har ikke seet Besg. Brdrene Bloch ere i Holland komme frst til Paris i September, skriver Bgh, de synes at have vanskeligt med at gjre sig forstaaeligt for Hollnderne. Drengene lee af dem naar de lave hollandsk Sprog; hvorfor tale de ikke Tydsk eller Fransk, og hvorfor tale de med Gadedrengene. Hils nu Deres trofaste, kjrlige Mand og lad mig snart, ved Deres kjre her hjemme, hre fra Dem.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad