Dato: 17. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

"Rolighed", Sndag 17 August 1873

H. C. Andersen.

Kjre trofaste Ven!

Naar skrev jeg dog sidst? Ja naar skrev jeg! Dagene glide ind i hinanden; imorgen er det allerede tre Uger siden jeg kom her hjem til "Rolighed" og i al den Tid har jeg kun tre Gange naaet ned i Stuen og ned af Havetrappen. Jeg kan aldeles ikke komme til Krfter igjen, jeg er langt svagere end da jeg reiste ud og det er mig en stor Besvr at skrive et Brev; derfor har De ikke erholdt et saadant, heller ikke den kjre, trofaste Fernanda! I Schweitz var jeg kommet til Krfter, kunde gaae og det ikke saa kort endda; jeg gldede mig til at vende hjem og der nyde nogle af vore smukke Sommerdage. Frst vilde jeg dog endnu engang i mit Liv besge Splgen og da jeg naaede derop undte jeg Bgh et Indblik i Italien; vi kom til Chiavena, ville kjre til Comosen, giftige Fluer satte sig paa Hesten, den blev vild, vi kom af Vognen og denne, med Hesten foran, brusede tilbage til Byen; der var over 30 Graders Varme, ikke et Tr skyggede, jeg brugte henved en Time at naae hjem til Hotellet hvor jeg laae flere Timer, som henkogt. Nu vare alle de vundne Krfter igjen tabte; de styrkedes vel i deri Ugestid jeg var i Graubiinden, men hele Hjemreisen var en Qval, Jernbanefarten, det qvlende Stv, den rdsomme Varme og endeligt 6 Dages Diareh i Mnchen; jeg blev aldeles ussel og Farten til Kjbenhavn har vret ganske djvelsk, et Par Gange besvimede jeg. Imorgen er det 3 Uger, som sagt, siden jeg kom til "Rolighed", jeg har ikke Krfter til at naae ned, jeg spiser paa mit Vrelse, taaler neppe Besg, har ikke Tanke og Lyst til at skrive Breve eller til at lse. I Dag skal nu dette Brev skrives! De og Deres ere altfor gode mod mig til at De br vre i Uvished om hvor ilde jeg har det. Deres Sster og Svoger forlod "Rolighed" i Torsdags og ere i Dag i Ostende! jeg haaber Deres Sster har og faaer rigtigt godt af denne lille Reise. At hun er borte er mig et uhyre Savn. Jeg har maattet leie de gamle Vrelser i Nyhavn, der vare ingen andre at faae. Jeg er fortvivlet ved Tanken om at fltte ind i det gamle Sygehuus og gjenleve Vinteren som gik! havde jeg dog Ende paa det Hele. - Mit Sind er aldeles forkuet og jeg fler mig saa uendelig eensom! Gid Deres Kone have godt af sit Besg i Norge, hils hende! hils alle Dttrene og den elskvrdige Frken Juliette som forleden feirede sin Fdselsfest. Veiret er ikke godt her hjemme, Regn og Kulde vexle; med Sommeren er det forbi! - "forbi! forbi! og saaledes ende alle Historier". I Dag er det Emil Melchiors Fdselsdag, han har et lille Selskab, men jeg kan ikke komme der ned! Hele Huset sende Hilsener op til Modum til Dem og Deres. Brevene De og Fernanda gldede mig med vare saa friske og livlige at jeg strax sendte begge til Deres Sster i Ostende! at hun ogsaa kunde glde sig. Lev nu hjerteligt vel. Deres taknemlige tro Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 91, 384-86)