Dato: 18. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

742. Til E. Collin. Mandag 18 August 1873. Rolighed.

Kjre, trofaste Ven !

Lnge er det siden jeg skrev Dem til! jeg kan slet ikke komme til Krfter. Der har vret og er endnu, alfor lnge, en Dvaskhed hos mig, en Mangel paa at kunne lfte Liv og Lemmer, jeg sidder formeligt og sover eller hendser Dagen, det er ynkeligt. I Dag er det netop tre Uger siden jeg kom hjem her til Rolighed og har i al den Tid kun to Gange kjrt lidt ud af Strandveien og to Gange naaet neden for Havetrappen, hvor jeg dog ikke havde Krfter til at komme videre! Hvad skal der blive af! Emil Hornemann har i de fire Dage siden han kom til Byen, to Gange besgt mig, denne lange Vei herud. Han siger, som i Vinter, det gaaer lidt langsomt men det gaaer frem ad, Pulsen er god, ja den er strk. De veed vel at Hr og Fru Melchior ere, forrige Torsdag, reiste til Ostende, Fru Melchior var over anstrngt og maatte bringes ud af det for bevgede Liv i hendes Huus, mig er det et stort Savn at hun er borte; jeg sidder ogsaa meget eensom paa min Stue og faaer jeg Besg fra Byen bliverjeg snart trt. De veed ogsaa at jeg har vret ndt til at leie de tre gamle Vrelser i Nyhavn; jeg var saa glad ved at forlade disse for at komme paa et andet Strg i Byen, men der var intet at erholde og jeg maa fra frste September fltte ind i det gamle Sygehuus, jeg gruer derfor! 40 Rdlr er den maanedlige Betalingen; den kan gjelde naar jeg boer hjemme, men overlever jeg Vinteren og i det flgende Foraar flyver ud saa staaer Leiligheden al for dyr i sin Ledighed. – Det vil vist blive en lang, tung, uhyggelig Vinter som forestaaer. Jeg havde tnkt mig, at efter et Par Maaneders Ophold hjemme, jeg i Slutningen af September var reist bort igjen, syd paa, og blevet sund og rask; herom er nu ikke Tanke; jeg har faaet en Skrk for det at reise, at ligge besvimet i en Jernbanevogn eller udenfor den; jeg fler en Angest for den Forladthed jeg dog er overladt til ude og hvor i Verden er vel Stedet jeg glder mig til at vre? – Hils Deres Kone! hun kommer vel snart til Byen. Det venlige lille Brev hun tilskrev mig Aftenen fr sin Afreise, fik jeg frst nste Aften. Posten mellem Drevsens Villa og "Rolighed gaaer langsomt. Det var rimeligtviis en Huuspost. Hils Billes, Blochs og Lunds! gld mig med et Par Ord. I Lotteriet har jeg vel ikke vundet imedens jeg var borte, ellers havde jeg vel hrt derom, men jeg gad dog nok vide om jeg endnu har det gamle Nummer 41214. Jonas Lie s Bog Tremasteren er den eneste Bog jeg i disse tre Uger har lst; den har lyst godt ind i mig, jeg gaaer heller med ham tilses end med Bjrnson tilfjelds. Lev hjerteligt vel! Tak for Deres Hjertelag og Troskab mod

H. C. Andersen. [I Margen:] Send Jonas min bedste Hilsen!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost