Dato: Oktober 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den Oct 1839

Langt om lnge komme da Eventyrene ! Reitzel har naturligviis besrget sine Exemplarer tidligere til Fyen, end dette kommer, men min er ikke Skylden. Et nyt Arbeide beskjftiger mig: "Billedbog uden Billeder", den udkommer til Nytaar og skjndt jeg ikke tr kalde den mit bedste Arbeide, noget jeg dog troer den er, tr jeg dog sige, den er eet af de, som meest interesserer mig. Det er en Bog, om hvilken Meningerne ville blive ligesaa deelte, som de vare det om frste Hefte af Eventyrene, men jeg haaber at den, som disse skal arbeide sig op i Folks Interesse. "Den flyvende Kuffert", synes meest at behage af dette Hefte, og dog er "Storkene", ungteligt, det meest afrundede. I min "Billedbog", ynder Fru Lesse meest en Scene med Storkene, ja ogsaa der komme de, samt en Hinduepige ved Ganges424 . Selv anseer jeg "Keiserens Dd"425og "den gamle Jomfrues Liigkiste med de lbske Heste"426for de genialeste. Ja, den Billedbog vil forekomme Mngden, som en alfor broget Arabesk, men derimod synes de poetiske Gemytter en Digtsamling i Prosa. I Aftes skrev jeg en Epistel deri "min sidste Kjrlighed"427 , den kommer rimeligviis i de svenske Aviser. Det, som ellers meest interessere mig i denne Tid er en Mckintosch jeg har faaet og en elegant Vinterfrakke; denne Vinter er den frst[e] jeg trder op som et Menneske. Jeg er blevet udstoppet og pudset saa jeg ordenlig er smuk, jeg er en "dandy". Opogned af stergade maa man og "Digteren er jo slet ikke styk !" sige Damerne, og det nydelige Damer. De puffe hinanden i Siderne og gjre ine ja, jeg maa nok snart, som von Thybo, have Folk til at sige noget ondt om mig. Dette er den frste Sommer og Efteraar, jeg ret har flt mig tilfreds her hjemme; jeg morer mig, som om jeg var ude, jeg er kommet til Klarhed med mig selv og Verden og saa faaer Alt et sikrere Udseende, et roligere Lys. Honoraret for den Usynlige blev 87 Rd og 2 Mk. dersom Mulatten indbringer mig 9 Gange saa meget, det grndser jo lidt til det muelige hos os, da gjr jeg paa tre Maaneder i Foraaret en Dampskibs Reise fra Wien til det sorte Hav og til Constantinopel428. O hvor jeg lnges efter at see nye Mennesker, ret at fle mig fremmet for at faae nye Mennesker jeg maa elske. I denne Tid er jeg i Mode, jeg troer det er den Usynliges Lykke, og Forventningen om Mulatten, som ansporer Folk, mine mange Smaavers holder dem i Aande nok sagt, jeg er lidt i Mode, og min Frakke er ogsaa efter frste Mode. See nu har jeg da talt tre Sider om mig selv, mindre kunde det gjerne vre ! nu vil det nok vre passende at jeg anbringer denne med Hilsener altsaa 10000000000000000000, vil De behage at uddele. Deres Moder og Tante fik sidst Brev fra mig, et Epistel igjen faaer jeg vel ikke, men De er en god Sster Jette, De skjnker mig af Deres "milde Gaver!" Hils den gode Fader, jeg tnker oftere paa ham, end han maaskee troer. Lev vel !

Deres trofast hengivne H C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus