Dato: 20. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior, Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

"Rolighed", Onsdag-Eftermiddag

den 20 August 1873.

Kjre Hr og Fru Melchior!

Endeligt kom da Brev fra Dem! hvor have vi Alle lngtes der efter; her var kun indtruffet det lille Epistel De paa Reisen afsendte fra Stationen Bchen, dernst Telegram til Emil, men det indtraf ikke paa Fdselsdagen, men frst Morgenen efter. Imidlertid sendte jeg paa Festdagen, da de Alle sad nede om Bordet et Telegram paa Vers fra "Fader og Moder i Ostende", Fru Johanne lste det op og i Begyndelsen troede de at det virkeligt var sendt fra Ostende. I forgaars tog Heimann med Frue og Frken Harriet ned til Hellebk, Frken Meyer var med, de skulde frst iaftes komme hjem fra Fredensborg og Frederiksborg, men de kom slet ikke iaftes, de indtraf for seent til Banegaarden, Toget var afsted og [overstreget: frst] endeligt i Formiddags vare de her tilbage. - Jeg har i de sidste Dage flt mit Sind meget nedtrykt, isr gruer jeg ved Tanken om at fltte ind i mit gamle Sygehuus i [overstreget: Kjbenhavn] Nyhavn og der gaae Vinteren imde. Jeg skrev igaar herom til Doctor Hornemann og hvad jeg ikke vilde, han kom strax i Formiddags herud og var saa magels deeltagende, gik saa levende ind i min hele Stemning, at Taarerne lb ham ned over Kinderne, han trykkede mig i sine Arme, en saadan Lge gjr ved sin Nrvrelse mere Gavn end det hele Apothek. Strax efter kjrte jeg med Anna om ad Langelinie og gjennem Byen, jeg har kjrt saa lidt, og det gjorde mig vel at komme ud. Anna var saa sd og hjertensgod, hun synes mig at see rask ud og taler saa livligt. Da vi kom hjem var Mathilde rsted her, hun har jo vret Patient i 8 Maaneder og er endnu meget svag, Besget hos mig var det frste hun endnu her hjemme har aflagt. Kronprindsen af Preussen har igaar, paa sin Hjemreise fra Norge-Sverrig besgt vor Kongefamilie og med den beseet en Deel af Kjbenhavns Mrkvrdigheder. Alt synes at vre gaaet saa smukt og godt, som inderligt glder mig. Kapitain Meldal har besgt mig. Mellem de prmiebelnnede Danske Udstillere ved Verdensudstillingen i Wien er tildelt Bourmeister & Wain resdiplom , samme er ogsaa tildelt: den danske Kunstflid. Kunstmedaillie er tilfaldet Jerichau , Fru Jerichau, Carl Bloch, Heinrich Hansen, Anton Melby, Neumann, F.C.Srensen, Rosenstand og Hasselriis. Dette kan maaske more Dem at vide. Nyt har jeg ellers ikke at mlde; Skibene glide forbi min Altan, Skyerne glide hen over mig og Dagene glide med, imorgen er det allerede otte Dage siden De forlod os, og paa Mandag fire Uger siden jeg kom her! - Meget lnges jeg efter at hre lidt Mere fra Dem, dog endnu i Dag haaber jeg at Brnene meddeler mig lidt af Brevene i Dag, jeg sender imidlertid forud strax her Brev og Hilsen.

Deres inderligt taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad