Dato: 25. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 25 August 1873.

Kjre Fru Melchior! Det er i Dag Frken Annas Fdselsdag, hun har med Louise og Frken Frenkel vret oppe at besge mig, hun seer saa frisk blomstrende og glad ud. Nu sidder de Alle i Haven efter Middagsbordet; hendes Svoger Israel og hendes Sster Fru Johanne ere der; Poul og Charlotte tumle sig dernede, lykkelige over en Present, jeg troer deres Fader har bragt Anna, en lille guul Hundehvalp, som hun nskede sig. Den seer i Afstand ud som en Lve men nrved taber den dette Udseende, men er altid ganske nydelig. Anna har faaet et smukt Buur til den, hvori den skal sove oppe paa hendes Vrelse. Veiret er smukt, Flaget vaier og Vandet springer paa den grnne Grsplet. Jeg bad Frken Louise skaffe mig een eller anden Ubetydelighed jeg kunde bringe Anna, hun valgte mine sidste Eventyr og jeg har foran i disse skrevet et lille Vers som af Fru Johanne er blevet lst op ved Bordet:

Ung Anna

"Rolighed", den 25 August 1873.

En lille Fugl, den fli saa fro,
Det er i Dag Skjrsommer,
Den sang om Hjemmet paa "Hibro",:
"Naar snart nu Vintren kommer,
Da skulle vi der ung Anna see,
Hun blive i Vinter hjemme,
Og her vil groe af den friske Snee,
Ja I kunne troe min Stemme,
Et Tr vil groe med bleblomst,
Thi det fik Hjerte-Pleie;
Det har ved Vaarens Atterkomst,
Just Sundheds Blomst i Eie;
Ung Anna sidder karsk og glad,
Hun er jo selv et Rosenblad,
Det trives bedst her hjemme,
Og der gaaer Dands paa "Hienbro".
Den lille Sangfugl kan i [I] troe!"

Hr Aron Henriques var i dette ieblik hos mig; han fortalte at hans Broder Martin, med Familie indtraf her, over Jnkping og Malm, paa Fredag Eftermiddag. Fr de forlode Modum havde Hr Martin Henriques arrangeret en Concert hvis Indtgt var 70 Rdlr for de opvartende Folk ved Badeanstalten, de Koner som vaske Damerne i Dynd og de Mnd som risede Herrerne. Anna og Fernanda, synes det, have givet alle Musiknumrene, medens Martin Henriques, i levende Billede, har fremstillet Ebeneser og Anna vret Rebekka ved Brnden, dette har isr vret af Virkning og de fik Blomster tilkastede. - Med mit Befindende gaaer det meget langsomt fremad i Bedring. Hornemann siger at det er Hjertenrverne som ere angrebne, at een eller anden Sag har strk rystet mig og der hrer Tid til for at faae Alt i Orden igjen; sidder jeg ganske stille, da fler jeg mig snart ganske vel, men hver forandret, strk Bevgelse bringer en Mathed over mig der alene udgaaer fra Hjertet; jeg sover, spiser og drikker ivrigt godt, Maven er i bedste Orden, men Hjertet og Humeuret ilde. I Frederiksborg er hndt en stor Ulykke; inde i Byen er en Dampkjedel sprunget, flere Huse aldeles delagte, otte Mennesker drbte eller rettere qustede; fire ligger haardt saarede, Kongen med Storfyrsten kom strax til og gav 900 Rdlr til de ulykkelige Familier. Jeg gruer for at fltte ind i mit Sygehuus i Nyhavn og bliver derfor herude paa "Rolighed" til Deres Hjemkomst den jeg antager bliver i een af de allerfrste Dage af September, jeg vil saa gjerne vre sammen med Dem og Deres Mand, een Dag efter at De ere indtrufne. Fra Frken Ballin fik jeg i Dag Brev om Indfltning og forskjellige Arrangementer, som synes mig nye uforndne Udgifter og Plager, jeg overlader nu Alt til Fru Collin, men har faaet endnu meer imod Nyhavns uhyggelige Hjem.[i marginen, s. 4 :] Hils kjrligt Deres Mand og seer De i London "Portrt af Skuespilleren (i marginen, s. 3,:] Macready og Componisten Bennet - da kjb disse til mig. [i marginen, s. 2 :] Hjerteligst

Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad