Dato: 27. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

743. Til Henriette Collin. Rolighed Torsdag 27 August 1873.

Kjre Fru Collin !

Tak for Brevet, det kom i dette ieblik; jeg seer, hvad jeg frygtede, at De ikke traf Frken Ballin, at Intet er blevet udrettet og Tiden trnger paa. De kan ikke med al Deres velsignede gode Villie, i denne Tid tage Dem af mig, men giv mig et Raad, giv mig et Menneske der kan hjelpe og ordne. Paa Mandag er det den frste September, da kommer Saddelmageren og slaaer Tpperne fast i de to inderste Stuer. Paa Tirsdag eller Onsdag sender Frken Jette Melchior Meublerne der hen. Melchiors tnker jeg indtrffe fra London den 5 September, og da reiser jeg ind til Byen den 6 September, denne forunderlige Mrkedag i mit Liv; De veed den Dato kom jeg frste Gang til Kjbenhavn, den Dato frste Gang ind i Italien og senere ligesaa, ganske tilfldigt, den Dag ind i Spanien. Jeg har en egen Tanke ved den Dag, maaskee bliver den engang min Ddsdag, den er som var det iaar en Ulykkesdag,jeg skal syg ind i det fordmte Sygehuus; jeg har det ilde, jeg er som tveedeelt, mit halve jeg er ungdoms friskt, mit halve er elendigt, Been og Arme zittre, mit Hjerte knuger mig – dog hvorfor plage Dem med Alt dette, faae Frken Ballin ud til Dem i Morgen eller senest Lrdag, tal Alt i Orden for mig ogsaa om at faae en skikkelig Dreng til Byrinder, plag Dem forresten ikke selv, viis Frkenen Grundtegningen til Meubelopstillingen og siig naar hun kan vente mig.

I Dag er det Deres Svigerfaders Ddsdag !, hvor mange Dage har jeg at pines i - Lev vel ! hils i Huset. Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter