H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Oline Collin, f. Thyberg 3. september 1873

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 3. september 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

744. Til Henriette Collin. »Rolighed«, 3 Sept 1873.

Kjære Fru Collin !

At jeg i disse mange Dage slet ikke seer Dem, er saa rimeligt. At Alt imidlertid, hvad Deres Datter angaaer er godt, glæder mig usigeligt, gid at det saaledes maa gaae fremad, men at jeg sletintet hører fra Dem er meget trist, De gav mig intet Svar paa min Skrivelse om at faae et Menneske til at tage sig af min Indfløtning. Nu maa den gaae som den kan. Jeg har skrevet til Frøken Ballin og hun har været hos mig og erholdt sin Betaling for September, jeg skriver i Dag om at faae mine Sengklæder vel dampede ud. I Formiddag komme Melchiors hjem fra Belgien og Engeland, paa Mandag den 6'e fløtter jeg rimeligviis ind i Nyhavn, det er en Mærkedag i mit Liv, den Dag kom jeg første Gang til Kjøbenhavn, ind i Italien, ind i Spanien, havde min 50 Aars Fest, jeg anseer dens Betydning nu sluttetved det mig aldeles Uhyggelige at skulde igjen drives ind i min gamle Sygefælde i Nyhavn.Jeg er mere nedtrykt i Sindet end Nogen tænker, jeg har tilbragt dræbende lange Dage i den sidste Tid, jeg glæder mig ikke til Noget, har ingen Fremtid meer, Livet og Dagene skvulpe hen om mig og jeg venter egenligt kun paa at Teppet falder. Det er meget utaknemligt, siger De. Jeg veed Alt hvad der kan siges.–

Deres takskyldige

H. C.Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter