Dato: 5. september 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Clara Ballin
Sprog: dansk.

Rolighed den 5 Sept 1873

Meget rede Frken Ballin.

Tak for Deres venlige Skrivelse og den vedlagte Qvitering, jeg modtog samme igaar, netop lige efter jeg havde sendt Brev til Dem. Tak for al den Omhu og Velvillie De viser for at skaffe mig Hygge; ogsaa igaar hrte jeg herom af Frken Jette Melchior. Familien her paa "Rolighed" kom netop igaar hjem fra London og Fru Melchior har lovet mig, da Fru Collin endnu ikke kan komme, at see op i min Leilighed og sige mig hvorledes Alt stiller sig, men frst paa Mandag Formiddag kan hun komme, jeg fltter derfor frst ind Tirsdag (den 9de). Alle mine Sager ere jo nu indtrufne? Vil De, paa min Bekostning, naturligviis, faa en Mand, til at aabne alle Kasser og Kufferter; Kldningsstykkerne hnges, indtil videre, ind i Kldeskabet. De to gode Reoler stilles i det andet Vrelse, een paa hver Side af Sophaen, og de bedst indbunde Bger stilles, mellem hinanden i disse, jeg skal selv senere ordne. De gamle Reoler komme i Sovevrelset, - Ere Busterne, nemlig min egen og Jenny Linds alfor snavsede da sendes de til Gipseren for at renses. Af de mange Kasser hvori Sagerne ere indpakkede findes een mrket Koch, den sendes ud til Fru Conferensraadinde Koch Ny Kongensgade Nr. 15; ligeledes sendes den allerstrste, naar den ogsaa er tmt, tilbage til Frken Melchior paa Garnisonspladsen. Jeg har en stor Kasse som tilhrer Student Oksen, som boer i Huus med os, den vil han kjende og tage til sig. De andre Kasser, troer jeg, ere mine og kunne komme paa Loftet, og i disse de store Avis-Pakker, men kun disse, Herved troer jeg vil blive ryddet en Deel op og man vinder Plads til at faae Sagerne ordnede. Alle Olie-Malerier har jeg tnkt mig anbragte i det forreste Vrelse, saaledes Thorvaldsens og Jerichaus Portrt, Havfruhovedet, Landskab &. - Mit Skrivebord kommer i den mellemste Stue ved Vinduet hvor det stod fr; Nips-Opsatsen mellem begge Vinduer sammesteds. Kldeskabet i Sovevrelset. Et Chatol har De vel til mig? Det anbringer De efter Deres egen bedste Smag. Ja dette maa nu vre Plage nok for Dem i disse Dage.

Deres hengivne, rbdige

H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus