Dato: 12. november 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 12 Nov Klokken 1 om Morgenen 1839

Strax griber jeg Pennen i det jeg faaer Deres Brev, skjndt det egentligt er den tidligste Morgenstund, jeg kommer i dette ieblik, endnu kruset og stram fra stort Selskab, Deres Brev laae som en duftende Bouquet paa Bordet, Tak for den, jeg maa, her paa Papiret, lade som jeg var hos Dem og takkede fr jeg gik til Ro. Den stakkels Fader, Deres gode, lidende Moder, jeg fler en Veemod derved, men Intet er at gjre. De selv har vret syg - Gid jeg kunde lse for Dem et Par af mine Billeder, dog fr jeg endnu gaaer til Sengs kan jeg jo lse eet det er, den trettende435 Aften Maanen fortller; hr nu: "Der ligger to Bnderhuse ved Skovveien, Dren er lav, Vinduerne sidde op og ned, men rundt om dem voxe Berberitser og Bukketjrn; Taget er mosset og begroet med gule Blomster og Huuslg; der er kun Grnkaal og Kartofler i den lille Have, men paa Gjrdet blomstrer en Hyl[d] og under den sad en lille Pige; hun fstede sine brune ine paa det gamle Egetr mellem Husene, det Tr har en vissen Stamme, savet af foroven, hvor Storken har Rede, han sad i den og knebrede med Nbet. En lille Dreng stillede sig ved Pigen; det var Broder og Sster. "Hvad seer Du efter spurgte han. "Jeg seer paa Storken," sagde hun, "Nabokonen har sagt mig, at den bringer os iaften en lille Sster eller Broder, jeg vil derfor passe paa, at jeg kan see de komme!" Storken bringer ingen, sagde Drengen, "Nabokonen sagde det samme til mig, men hun lo da hun sagde det, og saa spurgte jeg hende om hun turde sige "ved Gud", paa det, men det turde hun ikke, og saa veed jeg at det om Storken, kun er noget man vil bilde os Brn ind !" "Men hvorfra skulde da ellers det lille Barn komme?" spurgte Pigen; "Det kommer vor Herre med!" sagde Drengen, "Gud har det under sin Kjole, men ingen Mennesker kan see Gud og derfor kan vi ikke see, at han bringer det !" I det samme luftede det i Hyldetrets Grene; Brnene foldede deres Hnder og saae paa hinanden; det var vist Gud, som kom med den Lille. De holdt hinanden i Hnderne; Dren gik op, Nabokonen traadte ud: "Kom nu ind og see hvad Storken har bragt!" sagde hun, "der er en lille Broder." Og Brnene nikkede, de vidste jo nok han var kommet."

See det er eet Billede af Bogen, som behager, eet af de meest yndede er "Pompei"436 , men det er for langt. God Nat ! mere imorgen ! ! !

Onsdag Formiddag. [13.11.]

Nsten er det mig umueligt at skrive dette Brev i Dag, thi jeg har meget at tage vare, men jeg vil nu og man kan jo hvad man vil; dog jeg forsikkrer Dem min hiere Haand snurrer af Trthed, saaledes har den skrevet i Dag. Jeg har nemlig maatte, for Skuespiller Holst, reenskrive eet af mine nyeste Eventyr: " Svinedrengen"437 , der ikke er saa kort, han maatte have det i Formiddag om han maaskee skulde kunne overtale Fru Heiberg til at sige det ved hans Aftenunderholdning. Bournonville har vret gal paa mig ligesiden den lille Petrine Fredstrup, der er Larchers Elev, dandsede i den Usynlige, og dog kan jeg ikke gjre derfor, bryder mig da heller ikke derom. Han er som forstyrret af den Hyldest ehlenschlger har givet ham i et meget svagt Digt i Dagen438 ; jeg mdte ham forleden paa Gaden, takkede ham da for Festen i Albano, men da han spurgte om jeg havde fundet mig tilfreds, svarede jeg at der var jo Eet og Andet, som ikke var ganske italiensk, hvorudover han fik den meget omtalte Berserkergang! forsikkrede at han gjerne nste Gang skulde stte Abekatte ind i sit nyeste Arbeide; at han ikke var nogen grand Signore men kun en Bayadere439 ! "De er en Nar!" tnkte jeg. Han taler imidlertid ikke godt om Mulatten, som han eengang elskede; saaledes forandrer Tiderne sig. Fru Bgel er jeg ogsaa paa spndt Fod med, thi hun er lidt for gal ! hun har nemlig i min Billedbog, hvori jeg beskriver en stille gammel Jomfrus Dd, fundet en Parodi paa en ung Gift kones Dd i Barselseng, men da Ligheden er som imellem et Fad Grd og et Karrethjul, veed jeg ikke hvad man skal svare Konen440 . Forleden laante jeg hende Hillerups Novelle, "den gamle Hustrue"441 og fik den strax tilbage, da hun ikke fandt at der var nogen Lighed, skrev hun, mellem hende og den i Kjrligheds Rdt indbundne gamle Hustru, uden at de begge gik ved Krykker, at hun, Fru Bygel, ikke som denne var forelsket i nogen ung Mand og desuden at hendes Apanage faldt bort hvis hun giftede sig. Ja, det var en formelig Kurv jeg fik, hun har bestemt troet at det var et fiint Frierie, at jeg sendte hende den hillerupske Novelle; dersom hun har tnkt noget. De seer saaledes at jeg slet ikke ganske lever i en Poesie-Verden, jeg har Hverdags-Vrvl nok ! men det gjr ikke noget ! Fra lille Wulle skal jeg hilse Dem, hun var forleden ude hos en Familie, Brnene drillede hende og saa pryglede hun dem, hvilket hun selv fortalte da hun kom hjem. "De drillede Wulle, mig bankede dem ! " Efter denne Slagsmaals Scene havde hun forlangt Viin. De seer saaledes at hun er et hist uopdraget Barn, men med nordisk Kraft. Fru Lesse skal jeg ret inderlig hilse Dem fra. Lieutenanten er i denne Tid i Odense, jeg venter han gjr Vesit hos Deres Forldre, er det Tilfldet, da giv ham et Brev med til mig, De kan ikke glde Dem ved mine Breve, saaledes, som jeg ved Deres. Mulatten er der sat frste Prve paa, Onsdag otte Dage. Procurator Hansen med Kone og Dttre er her i Kjbenhavn de boe lige under mig i Hotel du Nord. Jeg frte dem forleden i Thorvaldsens Vrksted. Ingemann holder meest af alle mine Eventyr af Paradisets Have, stter den mellem de bedste Eventyr han kjender, giver derimod den flyvende Koffert en meget lav og ubetydelig Rang. Heibergs synes slet ikke om Paradisets Have, ansee Lykkens Kalosker for et udmrket godt Eventyr. Gud bevar os ! hvor jeg kiler paa, thi Brevet skal vre frdig om fem Minutter, thi afsted maa og skal det. Jeg fik imorges Brev fra Arnesen442 i Paris, han skrev at Rachel er der og har slet ikke vret paa Reise, som man fortalte her i Byen. Den nye Sanger Wieneke , som i Sn- dags optraadte i Sovedrikken vandt blandet Bifald443 , der blev hysset lidt; han taler slemt med Smr. Man taler om at Mad Bishop skal optrde, som Mad. Voltisubito i Recensenten og Dyret444 . Frken Brehmer hrer jeg aldrig fra, hun maa vre slumret ind i Hverdagslivet. Thorvaldsen er og bliver paa Nys, hele Vinteren, dog tales der om at han kommer her ind til den 19, som nok er hans Geburtsdag. Hils Thomsens; om Jomf Andersen veed jeg Intet at meddele, hun er nok lidt syg jeg vil bede, at hun kommer sig til Mulatten skal gaae. Tak Deres kjre Moder for hendes Brev, hils den lidende Fader, Liebe sender ham en Hilsen, han er som nyfdt, lykkelig og hver Aften paa Comedie. Den Usynlige udkomme i Theater?Repertoiret i denne Uge445 . De skal faae den, maaskee med Hansens. Veiret er slet, min Haand saa inderlig trt, og derfor slutter jeg i flyvende Fart! skriv snart.

Broderen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus