Dato: 3. oktober 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

748. Til E. Collin. Kjbenhavn den 3 Oct

1873. Kjre Ven ! Tilgiv, at jeg, lige i det De er kommet til Byen, plager Dem. For en halv

Timestid siden, nu i Mrkningen, da jeg efter en slem Sliimhoste sad og leed af Hjertebanken, mldte Pigen at der udenfor var "en Herre med en Dreng", saaledes forstod jeg det og troede at det var en Reisende, som jeg da ikke gjerne vilde vise bort i hvor ilde jeg befandt mig, det var ogsaa en Reisende, men ikke med en Dreng, men med "et Brev". Det var en nr Slgtning af min gamle Skolelrer Welhaven, i Odense, en Nordmand, jeg aldrig har seet fr, eller hrt om; han vilde laane I0 Rdlr men han fik dem ikke, da jeg endnu aldrig har faaet igjen Penge jeg har laant ud, senest mistede jeg saaledes 25 Rdlr. Manden syntes mig ikke saae ud til at affrdige med 1 Rdlr, blev jeg noget befippet, det var mig i mit Befindende ikke mueligt at indlade mig [i] en Samtalemed ham og jeg sagde da at i min Sygdom havde jeg overladt alle mine Sager til Etatsraad Collin, og ham maatte han tale med, da jeg slet ikke havde Krfter til det og ikke saaledes kunde indlade mig paa at laane Penge, ud til en Mand jeg slet ikke kjendte eller vidste Besked om. Nu kommer han vist til Dem, jeg vilde ikke gjerne affrdige ham uden videre fr jeg vidste om hans Slgtskab med Digteren Velhaven, dernst om under hvilke Forhold han er her nede. I0 Rdlr kan jeg nok laane ham, naar jeg har Vished om at faae dem igjen, men forre dem bort har jeg tilvisse ikke Raad til*[I Margen udfor*: altsaa faaer han dem ikke]. Jeg er skuffet saa tidt, oftere end De troer. De sagde engang jeg maatte i et saadan Tvivlens ieblik sende Vedkommende til Dem. Vil De see paa Manden og hre ham. Vr rigtig venlig og mild mod den Stakkel men mere end een eller to Rdlr kan jeg ikke give og det kun naar De synes her br jeg det. Lev vel ! Deres hengivne H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost