Dato: 16. november 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Lverdagaften den 16 Nov 1839

Gjerne havde jeg sendt med denne gode Leilighed: Den Usynlige, men den er endnu ikke kommet fra Bogtrykkeren, De faaer derfor kun dette Epistel. Netop i Dag har jeg faaet, efter fire Aars tro Tjeneste mit Opsigelses Brev fra Fru Bgel. Ja igaar var jeg selv tilsinds at give hende det, men jeg vilde ikke vre ond. Konen er i den senere Tid bleven mere urimelig end fr, jeg har fiet mig derefter, men tilsidst gik det lidt forvidt; uden tnkelig Grund blev hun uartig og sagde jeg hende da min Mening, blev hun bld, bad mig ikke vre vred og saa var naturligviis Alt godt igjen. For et Par Dage siden laante jeg hende Hillerups nye Novelle: den gamle Hustrue, jeg fik den strax tilbage med den Erklring, at den ikke lignede hende, at hun ikke, som denne vilde gifte sig thi da vilde hendes Apanage falde bort, kort, det var en formelig Kurv; siden var hun mere og mere kold og ubillig, endelig fik jeg i Dag et Epistel, at der skulde iaften Fremmede fra Landet i hendes Loge, derfor var der ei Plads til mig, at hun fritog mig mit Lfte at spise hos hende om Mandagen, og forsikkrede at hun aldrig skulde vre saa dristig at sende mig noget og Grunden her til Ja, den anfrer hun. Jeg blev nemlig forleden af Frken Wulff bedet om at sige Fru B, at hun havde forlangt af Thorvaldsen at han skulde sige hende naar hans Slobrok var itu, dette var nu Tilfldet, og at en ny, som hun nskede at sende ham, var velkommen. Det anfrer Fru B nu, at jeg kunde udrette et saadant rinde havde "rystet", hendes "Tro paa Menneskeheden", og derfor var hun vred paa mig. Det Ene er nu ligesaa urimeligt, som det Andet. Jeg skrev hende et Par venlige Afskeds Ord og Tak for alt Godt og dermed er den Historie ude. Underligt er det imidlertid pludselig at staae sig ilde med Folk, der har elsket og hyldet Een, meer end almindeligt, men det var nu en Yderlighed og denne sidste er det ikke mindre. Hendes Datter Fru Berner446 har det gjort meget ondt, og hun beklager Moderen. Mig gjr det ieblikkelig lidt veemodig og dog er der noget saa Komiskt i det Hele at jeg ikke veed om man skal lee eller grde. Hr Bournonville har ogsaa uden nogen Grund skjnket mig sit Uvenskab, og taler ondt om Mulatten. Paa Tirsdag er der lste Prve paa den; Stykket gaaer altsaa de frste Dage i nste Maaned, haaber jeg. "Kammeraterne", det nye Lystspil af Scribe, gjr stor Lykke og er hist interessant. Mad. Nielsen spiller fortrffeligt447 . Hils Deres gjre Fader, gid jeg dog snart maa hre noget Godt om hans Sundheds Tilstand, jeg synes den Qval er for lang, O Gud, hvor man har det dog godt, naar ikke ogsaa Legemet lider. Deres stakkels Moder, ja De og Sstrene ere hende elskelige Brn ! Nu Lev vel ! bring Deres Sstre og Tante min venligste Helsen.

Med broderligt Sind H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus