Dato: 18. november 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 26

Fra H.C. Andersen til Louise Collin den 18. november 1839.324

Kjb. 18 Nov 1839325

Min eiegode Sster!

Gud lnne Dem for Deres Deeltagelse! i dette ieblik lser jeg Deres Brev! De og Ingeborg er mig hvad Ingen vil vre og blive for mig! Eduard har jeg alt lnge maatte betragtet, som Fremmet, han er det og bliver det! Deres Fader har jeg altid seet op til, som til det Ufeilbare, han har stdt mig saa haardt fra sig kunde jeg kun selv indsee mine Feil, da vilde jeg forandre den men jeg kan ikke! Og dog har han vist Ret, naar man dmmer, som en streng Gud tr dmme. Jeg fler min Afmagt, fler hvor lidet jeg gavner i Verden, hvor tom min hele Strben er og dog tr man jo ikke de. Jeg tnkte igaar paa Dden, som en Christen ikke skulde tnke paa den, kun De og Deres Sster stode saa trofaste for mig, den Kjrlighed De igaar viiste mig, lod mig fle at jeg dog havde Venner endnu , men hvorlnge! Bliv ikke vred paa mig, men jeg tror ikke paa nogen Venner meer! De kan forandre sig, jeg kan forandre mig! Dog hvad Ondt der mder os, naar vi ikke kan selv indsee at det udspringer af vore Handlinger komme fra Gud i en hiere Hensigt. Tal ikke til Deres Fader om den hele Sag, jeg beklager mig ikke, jeg maa jo, naar jeg feiler, bre Flgerne af mine Feil, skee hvad der maa, to Sstre vil maaske dog grde over mig naar jeg har Ro! Vi sees snart, og jeg skal vre fattet og uden alle Fagter. Gud velsigne Dem og Deres. Hils Deres Sster! imorgen taler jeg med Dem!!!326

Broderen.

[Udskrift]

Frk. Louise Collin

Tekst fra: Ejnar Askgaard