H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Oline Collin, f. Thyberg 2. november 1873

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 2. november 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

753. Til Henriette Collin. Kjøbenhavn den 2den November 1873.

Kjære Fru Collin !

Hele den forgangne Uge har jeg længtes efter at see Dem; i de sidste Dage var jeg vis paa, især da jeg havde talt derom til Deres Svoger Dr Th: Collin, at De vist nok kom. Det var ikke blot det at see Dem, men jeg vilde gierne tale med Dem om at faae en nyttig, lille Ting, jeg kunde for ære Deres Mand den anden November; nu er Dagen kommen men ikke Fru Collin; Øxe og Sligt, til Brug paa Ellekilde har jeg tidligere bragt, hvad kan jeg bringe iaar, skriv mig et Par Ord til herom, thi jeg vilde gjerne imorgen naar vi sees medbringe den ! Vil De nu foreløbig lykønske ham, takke ham for hvad han har været for mig i Aarene som gik og vist nok vil være i Aarene vi endnu her have tilbage. Det var kjærligt og trofast at [han] kom til mig iaftes og livede mit tunge Humeur op. Seer jeg ikke i Dag Theodor, da ønsk ogsaa ham til Lykke paa hans Festdag. Hils den kjære, stakkels Viggo, som jo er saa lidende,

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost