Dato: 13. november 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

756. Til E. Collin. Kjbenhavn den 13 Nov: 1873.

Kjre Ven !

Iaftes stod da i den berlingske Tidende om nye Bidrag til Mindesmrket for H. C. rsted, men der stod ikke noget Ord til Rettelse af den Skrive eller Trykfejl der var indlbet med Hensyn til Mrket fra Giveren af de 25 Rdlr jeg overrendte. Jeg kan ikke forstaae denne Glemsom hed, eller Mangel paa Opmrksomhed.–Det kan ikke hjelpe at man i Dag eller imorgen lader det, for sig, indrykke, som Trykfal, det oversees, nu maa derventes der med til der kommer en tredie Bekjendtgjrelse om indkomne Bidrag til Monumentet. De maa tilgive mig al den Uleilighed jeg forvolder Dem !–Jonas er vel nu indtruffet?Jeg lnges efter at see ham, ligesom ogsaa at hre gode Efterretninger om Viggos Befindende.Jeg var igaar srdeles lidende af Gigt, kunde kun med stor Besvr rre Lemmerne; efter en daarlig Nat har jeg det dog nu i Dag bedre. Deres hengivne H. C.Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost