Dato: 14. november 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Michael Rosing
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 14 November 1873

Kjre Ven.

Endnu er jeg syg! Det er paa 14de Maaned jeg endnu er lidende, kun med stor Besvr kan jeg komme opad en Trappe og al min Vandring indskrnker sig til at gaae langsommeligt om i Havne- og Holberggade, i Theatrene kommer jeg ikke, men ret hyggeligt har jeg dte i mine smaa Stuer, der prange mellem de dobbelte Vinduer, Blomster og Grndt! Venner og Veninder glemmer mig ikke der med. Heller ikke De, kjre Ven, glemmer mig,.det var mig en glad Overraskelse, forleden Dag, at modtage fra Dem Deres nye Bog "Ann'Marie", jeg har allerede for to Dage siden lst den. Hvor har De dog et velsignet aabent ie for Naturen, De er aldeles Maler; det kjendtes for en Deel i Deres frste Digte og nu aabenbart i den forrige Digtning, De bragte os og for hvilken jeg endnu ikke ret har takket Dem da jeg i min Sugdom aldeles ikke have Stemning for at lse, og maatte, da Tiden drog ud, skrive fr Bogen va heelt lst. Nu har jeg det jo en Deel bedre end den Gang og "Ann'Marie" er strax lst, kun med Brevskrivning er det draget ud et Par Dage- De nrmer Dem i Deres Digtning Christian Winther, minder os om "Trsnittene", og har dog Deres eget Eiendommelige. Hvad denne Digteart angaaer har jeg dog en Indvending, men maaskee ligger Feilen hos mig. Just i det Naturskildringerne ere saa friske og sande skildrede bliver jeg hos Dem og Winther kritisk mod Personerne i Landskabet. Disse blive ved Poesien ligesom lftede i det Ideale, allerede i min Skoletid, havde jeg ved at lse Gesner, en lignende Flelse. Misforstaae mig ikke, jeg er meget glad ved at lse Dem og Chr. Winther, men det er som sagt mere Natur-Fremstillingen end Personerne der lfter sig; Tolderlund har i et Par af sine Smaafortllinger, f.Ex. "Besget hos Vveren" givet os Trsnit i Prosa, der staae Personerne mig nrmere. end her i klangfulde duftende Vers. Dog bryd Dem slet ikke om denne min Tale, Lseren vil altid vre klogere end Poeten, afpasse Alt efter sin Alen, det er et smukt Arbeide De har givet os, og jeg nsker at De ret maae have Glde af det. Tak fordi De sendte mig det snart og glde mig, om ikke lnge med et lille Brev. Mit Ophold i Schweiz paa Glion, hjalp paa mit Helbred, jeg var stadig i god Fremgang saa lnge jeg var paa Bjergene, men da jeg vendte hjemad, fik jeg frst et knk ved at jeg gik over Alperne for at vise min unge Reiseven, Nicolai Bgh, lidt af Italien, kom ned i en skrkkelig Varme, jeg ikke kunde taale; vor Hest lb lbsk og jeg fik en stor Skrk og maatte saa i stegende Solhede tilfods vandre til Byen Chiavena. I Mnchen fik jeg Mave-Onde, levede flere Dage ved Sallep og Opium, saa jeg ganske ynkeligt naaede Kjbenhavn; der er Feil ved Hjerte-Nrverne siger Lgen og dertil har jeg Gigt i alle Lemmer. Dog er i Bedring. Hils Deres Kone og Svigermoder og bevar Deres Venskab for Deres taknemlig hensgivne

._- H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus