Dato: 18. november 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 18 Nov: 1873

Kjre Ven!

Siden den Formiddag De og Deres Frue gldede mig med et Besg har jeg ikke seet Dem; det er allerede en Tid siden; De er dog ikke Syg? Med mig gaaer det langsommeligt fremad; det er med stor Besvr at jeg dagligt gaaer et Qvarteerstid eller en halv Time, hen om Hjrnet i Havnegade; imidlertid arbeider jeg nu lidt paa at fuldende mit Livs Eventyr, som jeg jo gjerne nskede maatte naae til 1875, da fylder jeg mit 70 Aar, om Gud vil at jeg lever saa lnge.

Jeg har imidlertid et godt Grundlag i den for Amerika givne Fortsttelse, uagtet der er og bliver en Deel at tilfie for danske Lsere og heller ikke naaer lnger end til jeg havde min smukke Fest i Odense. Af gamle henlagde Breve og Venners Meddelelse faaer jeg god Klarhed i Meget, og maaskee, ved Leilighed, kommer jeg med Sprgsmaal til Dem om et og andet Oplags Strrelse af mine Skrifter, som De og Deres Hr Broder vistnok fra Deres Faders Tid have optegnet. Her fra kommer mig i Tanke den af Pedersen illustrerede Eventyr=Samling som nu i to Bind udkommer til Julen. Der staaer paa Omslags Hefterne, andet Oplag, men dette er jo ikke rigtigt. Frste Oplag, med Pedersens Tegninger, udkom i Deres Hr Faders Tid, siden, jeg troer i 1862 udkom under Dem og Deres Broder en ny Udgave, den var jo altsaa andet oplag; jeg erindrer det saa godt, jeg fik den betalt med 3000 Rdlr, som gik til Reisen i Spanien. Ved nu at nvne dette vilde jeg gjerne vide hvor mange Friexemplarer jeg da fik! - Nu kommer i aar en Udgave igjen, denne bliver jo altsaa tredie Oplag og jeg tnker at Feilen paa Omslaget af Hefterne kan rettes paa Titelbladet. Jeg husker heller ikke hvor stort dette Oplag er, vil De sige mig det; ligesaa ogsaa mit Honorar, og hvor meget jeg har modtaget af samme. Siig mig, kjre Ven, har jeg vel faaet mere ned 1000 Rdlr, nemlig 800 da jeg i April reiste ud, og 200 da jeg nu i Efteraaret kom hjem? Deres Bger og mine Qvitteringer vil strax vise det. Har jeg 2000 Rdlr tilgode, eller er det ikke saaledes, jeg er i min Sygelighed, slet ikke i det Klare her med, men det kan De snart stille mig. Skriv et Par Ord herom, og lad det heller ikke vare forlnge fr jeg seer Deres venlige Ansigt Tak for al Deres Deeltagelse.

[Langs kanten:] Deres hengivne gamle Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 94-95)