H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Theodor Reitzel 18. november 1873

Hop forbi menu og nyheder

Du har søgt på: +Det +Kongelige +Bibliotek

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 18. november 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 18 Nov: 1873

Kjære Ven!

Siden den Formiddag De og Deres Frue glædede mig med et Besøg har jeg ikke seet Dem; det er allerede en Tid siden; De er dog ikke Syg? Med mig gaaer det langsommeligt fremad; det er med stor Besvær at jeg dagligt gaaer et Qvarteerstid eller en halv Time, hen om Hjørnet i Havnegade; imidlertid arbeider jeg nu lidt paa at fuldende mit Livs Eventyr, som jeg jo gjerne ønskede maatte naae til 1875, da fylder jeg mit 70 Aar, om Gud vil at jeg lever saa længe.

Jeg har imidlertid et godt Grundlag i den for Amerika givne Fortsættelse, uagtet der er og bliver en Deel at tilføie for danske Læsere og heller ikke naaer længer end til jeg havde min smukke Fest i Odense. Af gamle henlagde Breve og Venners Meddelelse faaer jeg god Klarhed i Meget, og maaskee, ved Leilighed, kommer jeg med Spørgsmaal til Dem om et og andet Oplags Størrelse af mine Skrifter, som De og Deres Hr Broder vistnok fra Deres Faders Tid have optegnet. Her fra kommer mig i Tanke den af Pedersen illustrerede Eventyr=Samling som nu i to Bind udkommer til Julen. Der staaer paa Omslags Hefterne, andet Oplag, men dette er jo ikke rigtigt. Første Oplag, med Pedersens Tegninger, udkom i Deres Hr Faders Tid, siden, jeg troer i 1862 udkom under Dem og Deres Broder en ny Udgave, den var jo altsaa andet oplag; jeg erindrer det saa godt, jeg fik den betalt med 3000 Rdlr, som gik til Reisen i Spanien. Ved nu at nævne dette vilde jeg gjerne vide hvor mange Friexemplarer jeg da fik! - Nu kommer i aar en Udgave igjen, denne bliver jo altsaa tredie Oplag og jeg tænker at Feilen paa Omslaget af Hefterne kan rettes paa Titelbladet. Jeg husker heller ikke hvor stort dette Oplag er, vil De sige mig det; ligesaa ogsaa mit Honorar, og hvor meget jeg har modtaget af samme. Siig mig, kjære Ven, har jeg vel faaet mere ned 1000 Rdlr, nemlig 800 da jeg i April reiste ud, og 200 da jeg nu i Efteraaret kom hjem? Deres Bøger og mine Qvitteringer vil strax vise det. Har jeg 2000 Rdlr tilgode, eller er det ikke saaledes, jeg er i min Sygelighed, slet ikke i det Klare her med, men det kan De snart stille mig. Skriv et Par Ord herom, og lad det heller ikke vare forlænge før jeg seer Deres venlige Ansigt Tak for al Deres Deeltagelse.

[Langs kanten:] Deres hengivne gamle Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 94-95)