Dato: 27. november 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

760. Til E. Collin. Kjbenhavn 27 Nov: 1873

Kjre Ven !

De bliver vred paa mig, De svarer mig rgerlig, jeg veed det og dog maa jeg skrive. Mit Hoved er saa tungt, mit Hjerte slaaer saa sygt, jeg har det ikke godt, jeg veed at jeg ikke mere bliver rask, hvor lnge skal jeg dog holde denne arbeidslse Tid ud ! men det var ikke herom jeg vilde skrive ! –Iaftes stod i den berlingske Tidende den fjerde Bekjendtgjrelse om de indkomne Bidrag til Mindesmrket for H. C. rsted, og der stod tilfiet:

I sidste Bekjendtgjrelse var anfrt Hr: Hellerung i Hamborg 50 Rdlr istedet for de Herr Hellerung & Hamborg 50 Rdlr.

Da jeg saaledes seer at man retter Skrive? eller Trykfeil, kan jeg ikke forstaae at man ikke viser mig samme simple Opmrksomhed. De, kjre Ven, er kjed af hele Sagen, men maaskee at Jonas kan bringe det i Orden, saa at der ved nste Bekjendtgjrelse fra Etatsraad Suhr maa blive tilfiet: "I vor frste Bekjendtgjrelse var anfrt: "ved H. C. Andersen tilsendt fra S. F. 25 Rdlr, istedet for: "ved H. C Andersen tilsendt fra S. T. 25 Rdlr.

Det Hele er vel for de Fleste en Smaating, men i et offentligt Regnskab, maa hver Tryk? eller Skrivefeil rettes.

Jeg lnges meget efter at see Dem, Deres Kone eller Jonas; i Dag gaaer jeg neppe ud, uagtet Melchiors vente mig, men jeg hrer slet ikke hjemme i enstrre Kreds,jeg er dog til Besvr hvor jeg kommer, om man endogsaa mene[r] mig det nok saa godt. Gid at jeg i Dag maatte see Theodor eller Hornemann at jeg kan hre om hvad det er som knuger mig saaledes i Hjertet; jeg har en saadan Angest og Trthed. Lev vel !

Deres hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost