Dato: 30. november 1873
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

761 Fra E. Collin (med et Brev fra W. Isberg til E. Collin).

Hr. Etatsraad Gltorv 27 Nov 1873

Etatsraad Suhr, der i lngere Tid ved Sygdom har vret tilbageholdt paa Petersgaard, og frst i disse Dage, ikke endnu ganske restitueret, er kommet tilbage til Slyst, har anmodet mig at underrette Hr Etatsraaden om, at Deres frste Reklamatjon paa Etatsraad Andersens Vegne straks blev taget til Flge, navnlig ved at der, ganske overeensstemmende med Deres nske , indsendtes en Beken dgrelse til Fdrelande, hvori stod S. T. i stedetfor det formedelst utydelig Haandskrift lste S. F.; fremdeles at den paany nskede Bekendgrelse, saafremt Hr Etatsraaden efter oven anfrte Oplysning ej skulde finde samme overfldig, skal blive vedfiet den nste forefaldende Indrykkelse, for hvis gratis Optagelse Comitteen, har Redatjonernes Velvillie for Sagen at takke. Deres rbdige

S.W.lsberg

Da her altsaa ikke foreligger nogen Modvillie, men kun en anden Anskuelse om hvad der var tilstrkkeligt til at opfylde Deres Begiring, vil jeg foreslaae Dem selv at skrive et Par Ord til Etatsraad Suhr om hvorledes De nsker Sagen behandlet. Det har jo forresten ingen Hast, da der neppe saasnart igjen kommer en Annonce; vi kunne vel altsaa tale derom

30 Novbr. 1873. Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost