Dato: 30. december 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenh: 30 December 1839.

Det bliver i Dag kun nogle faae Ord ! Min venlige Tak for det gamle Aar og mine bedste nsker for det nye, kommende. Isr dvler min Tanke her ved Deres Fader ! tryk kjrlig hans Haand fra mig siig til Deres kjre Moder at min Tanke tidt og ofte er hos dem begge.

Hvad min Juul angaaer, da var jeg Sndagen forud hos Gottlieb Collin hvor jeg fik en smuk Sophapude, et lille Digt skrevet af H. P. Holst fulgte med. Juleaften var jeg hos Wulffs til Juletr og derpaa hos Collins til Grd; men mit Humeur var snavs; det dumme Blad den Frisindede havde talt ondt om Billedbogen, kaldet 3die.Aften gemen, liderlig, og det rgrede mig, da det var for stoer en Borneerthed. Det fade Menneske seer paa Enkeltheden og ei paa det hele tragiske Livs Billlede. Han snderlemmede min Statue og fremviiste kun udle Dele af den. Jeg var lynende gal477 . Ellers har denne lille Bog gjort en stor Virkning hos Enkelte. Nu hvad siger De. Jeg vil da haabe De fik den tidlig Mandagmorgen. Jeg var selv hos Reitzel med den, for at den sikkert kunde komme i Bogpakken. I den tydske kommer fem til af Billeder, mueligt vlger jeg flgende 1. Om Kongekronen over Liigkisterne, De har faaet en Afskrift deraf. 2. Et Billed af Thorvaldsens Liv. 3. Et Sestykke. 4. Rottschilds Moder. 5. En Stald om Natten naar Reisende komme der478 .

Her er endnu en skrkkelig Trngsel om at see Kongens Liig, Gaden er formeligt sprret for Beboerne, Collins Damer maatte forleden gaae en heel Time paa Gaden og kom dog ikke ind; jeg maatte forleden for at komme til Adlers hvor jeg skulde spise om Middagen udbede mig Borgervagt og blev saaledes eskorteret til Huset. Begravelsen bliver den 15 Jan. Bisttelsen i Roeskilde den 16. Theatret aabnes den 3 Februar, rimeligviis med Mulatten. Imorgen Aften skal vi have Juletr i Foreningen. Det var da 3 mrkvrdige Taler fra Odense, dog ikke mine Ord derom i Byen, her tales der meget om dem og jeg maa som Fyenboe isr hre derfor. Jeg var hilig forundret over Sproget i Hansens, saaledes havde jeg aldrig ventet det479 . Det forundrede mig dog nsten ligesaa meget, at De i Deres sidste Brev talte om de fyenske Adresser, De da ikke udtalte hvad jeg her antyder. Fodreisen tredie Oplag kommer imorgen.

Lev vel ! Hels alle Sstre ! skriv snart, snart !

ihast Broderen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus