Dato: 16. december 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjbenhavn den 16 December 1873.

Kjre, naadige Fru Grevinde!

De er hjemme, De er paa Holsteinborg, har jeg faaet at vide ved Fru Melchior! jeg har saa lnge ikke hrt fra Dem, Intet vidst om Dem eller om den kjre lille Elisabeth; jeg sidder jo selv syg paa min Stue; syg end paa fjortende Maaned og seer kun enkelte Venner, ikke saa mange som i fjor ved Begyndelsen af min Sygdom. En kort Tid i Schweitz flte jeg mig bedre men paa Hjemreisen forlede Krfterne mig mere og mere, og jeg maa endnu denne Vinter bindes til Hjemmets lille Stue. Professor Hornemann siger imidlertid at jeg har det langt anderledes godt end ved Udgangen af forrige Aar, det gaaer fremad til Bedring men meget langsomt. Jeg har bragt det til at jeg omtrent hver Dag gaaer en lille halv Time om i Havnegaden, som er den nrmeste Promenade for mig nu da Holbergsgade staaer i Forbindelse med Nyhavn328. Jeg har ogsaa et Par Gange vret ude til Middag hos Melchiors, Collins og Fru Koch, men det er mig en heel Anstrngelse at komme op ad Trapperne, saa at jeg bliver den lngste Tid i mit Hjem. Det er i de gamle Vrelser i Nyhavn hvor Deres Naade var saa venlig at hdre og glde mig med Besg og saa stor del Deeltagelse; nu har jeg tre strre Vrelser og kan faae .Alt, Spise og Drikke, meget godt i selve Huset hos to ldre Frkener Ballin329, hvem jeg boer hos. Alle mine Venner som tidligere besgte mig og komme nu, sige at de neppe kjende Leiligheden saa lys og hyggelig er den blevet; men det er dog saa temmeligt altid at vre bundet til eet Sted; jeg har ikke i over et Aar vret i Theatret, hrer ikke Musik, det er et stort Savn, en heel Prvelse! Med stor Deeltagelse, som jeg ikke har kjendt den fr, har jeg fulgt Bevgelserne i Rigsdagen330 og ret vret glad ved Deres Mands fortrffelige Optrden og hele Virksomhed, ret gldet mig ved Alt hvad han har sagt, jeg havde Lyst at trykke hans Haand derfor. Det er igrunden en uhyggelig bevget Tid, men Gud lever og slipper os ikke. Bazaines Proces331 har ogsaa srt bevget mig; hans Benaadelse synes mig at vre ligesaa haard som Ddsdommen, Deres Naade vil see at jeg begynder at kunne lse Aviserne og flge med i Begivenhederne, men selv bestille Noget i mit Kald, bringe en Digtning paa Papiret er jeg ikke istand til; iaar er det den frste Julefest hvor jeg intet nyt Eventyr har at bringe. Er Deres Naade ikke saa vel at De selv kan skrive, da lad mig dog ved Een eller Anden hre hvorledes De og den kjre Elisabeth har det; heller ikke har jeg hrt om Friherreinde Bodils Befindende. Grevinde Frijs og hendes Mand have i disse Dage besgt mig, men jeg var desvrre ude at kjre da de vare i min Bopl, jeg fik dem ikke at see! nu en gldelig velsignet Juul paa det kjre Holsteinborg.

Deres Naades taknemlige rbdige

H. C. Andersen.

Fru Melchior har srdeles paalagt mig at hilse fra hende.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus