Dato: 20. december 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 20 December 1873

Kjære Frøken Ørsted!

Hvorledes har dog De og Deres Moder det! man har sagt mig at hun, Gudskee Lov, var ret godt ved Helbred, men at De skrantede. Mig mig gaaer det op og ned, een Dag er jeg bedre, en anden Dag ganske medtaget, især ere Graatveirs Dagene tunge, da lider Humeuret, det er mig svært at holde det oppe. - Nu kommer Juletiden; ifjor, hvor syg jeg end var, havde jeg dog Juletræ [!] hjemme i min egen Stue, iaar er jeg ud over den Trang, saa at det bliver en stille, eensom Juleaften. / Her har jeg den Fornøielse at sende Dem til Gjennemlæsning Thieles Livs Aarbøger, samt de seneste Hefter af "Romantik og Historie". Den nette lille Digtsamling af Holst "fra min Ungdom" følger med, men denne vilde jeg gjerne have tilbage om en 8 Dages Tid og da tillige de Bøger De tidligere have modtagne og læst f Ex "fra et Hjørne paa Kirkegaarden". Det vil more Dem og Deres Moder at læse Holstes Skildring af Øehlenschläger og hans Kone i det lille Digt: "Huset i Oprør", det er meget betagende. Hils Deres Moder, Søstre og Brødre, jeg veed at de Alle med Deeltagelse tænke paa Deres meget hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 137-38)