Dato: 10. februar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Ingeborg Drewsen, f. Collin
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 10 Februar 1874.

Kjre Fru Drevsen!

Hvor det dog er tungt at vre syg, ja selv at vre i den Tilstand hvor Lgen siger man er i Bedring, det hrer jeg nu om mig ideligt og er i sig selv gldeligt, men just da fler man hvor tungt det er ikke at kunne vre med til Liv og Glde hos gamle Venner, som man var det i en tidligere Tid. Jeg er jo nu, i de fjorten Maaneder jeg har vret ynkelig, nsten blevet / en Fremmed hos Vennerne i Rosenvnget hvor jeg fr kom saa tidt og saa glad. De er, Gud skee Lov, nu saalunde i Bedring at De kan see mig, og jeg blev glad og dog bedrvet ved Deres venlige Indbydelse, thi den kommer net op i det jeg ved den pludselige Veirforandrinig fra mildt Veir til strng Kulde, gjr mig angest for at tage ud, isr en lngere Vei, ud af Porten, ud til Rosenvnget; jeg maa dertil have en Ledsager der ud og hjem, da jeg har Besvr med at hjlpe mig selv om Aftenen paa en saalang Kjretour, jeg kan heller ikke / et Par Dage forud tage nogen Bestemmelse, isr nu da Kulden knuger mig, at komme. De er saa venlig at bestemme frst kommende Fredag eller nste Uge til at see mig i Deres Huus og ved Deres Bord, jeg tr ikke gjre noget Tilsagn og vil ikke at De for min Skyld gjr nogen forandret Bestemmelse i Dagen

De vil see mig hos Dem og Deres Mand, med maaskee et Par andre trofaste Venner. Vent mig derfor slet ikke, men tillad mig selv at skrive til Dem, og bestemme en Dag hvor jeg er mere vel endnu og hvor Veiret tillader det og De selv er rask at komme / til Middag, hvor jeg srligt glder mig til at gjenleve een af de gamle Tirsdags-Middage og samles med de unge Forlovede; Frken Ingeborg har jeg dog seet og talt med siden Forlovelsen men ikke Harald. Hils dem Begge! hils paa det hjerteligste Deres Mand. Give Gud at vi snart maa samles i Sundhed og Glde.

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 13, 565-68)