H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Josephine Eckardt 28. februar 1874

Hop forbi menu og nyheder

Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 28. februar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Josephine Eckardt
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 28 Feb: 1874

Kjære, meget ærede Fru Eckardt!

Tilgiv at jeg uleiliger Dem med min Skrivelse, men i denne Morgen modtog jeg et Brev fra Fru Scavenius paa Basnæs, hun beder mig, da hun ikke selv kjender Dem, om jeg vilde tale for hende; hun mener at De kan skaffe hende et farvet Billede af en Hofdragt fra Franz den førstes Tid, efter hvilket hun vilde lade sig sy en Deagt til Maskeraden ved Hoffet.

Hun tilføier at De ved en lignende Leilighed har hjulpet en anden Dame af hendes Bekjendtskab og at det derfor er Aarsagen til at hun, ved mig, forebringer hendes Bøn, Kan De imidlertid ikke opfyl­de samme, da beder jeg Dem give mig Anvisniog paa den De troer jeg kunde henvende mig til. Troer De ikke Balletmester Bournonville? Og hvor boer han? Tilgiv mig nu at jeg saaledes plager Dem og at jeg dertil beder om snarest at erholde venlig Besked.

Med Høiagtelse og Hengivenhed

Deres ærbødige

H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus