Dato: 17. marts 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjbenhavn den 17 Marts 1874.

Kjre Fru Grevinde!

Dage og Uger flyve hen, og endnu har jeg ikke hrt fra Deres Naade, veed ikke hvorledes De og den lille Elisabeth have det. At de begge ere paa Holsteinborg og ikke komme herind til Byen er sagt mig, men det er ogsaa Alt. Det bedrver mig at vide Dem lidende. Aldrig glemmer jeg den inderlige Deeltagelse Deres Naade viiste mig forrige Vinter da jeg var en Deel sygere end jeg nu er, hvor venlig De tnkte paa mig og bragte mig Trst og Opmuntring. Endnu er jeg svagelig, kommer aldrig ud som fr, ikke i Theatrene, ikke i Consert eller til Venner naar en strre Kreds er samlet; tidt er jeg ved at tabe mit gamle gode Humeur. Det er mig saa ynkeligt saaledes kun at vegitere. Vintren har forresten vret saa mild; jeg har ogsaa nsten hver Dag i den senere Tid gaaet ud en halv Time og aandet den friske Luft, men noget digterisk Arbeide har jeg ikke havdt Tanke til; min eneste Beskjftigelse har vret at lave et Skjermbrt, Ideen laant fra Deres Naades Ssters smukke Arbeide hun ifjor forrede mig. Jeg har sgt at lgge en poetisk Idee eller en historisk Fremstilling ind i hvert Blad og man siger at det Hele er som et stort broget Eventyr. Men hellere vilde jeg med Pen og Blk have bragt et saadant paa Papiret end her kun at udklippe Billeder og stille disse sammen i min Tankeforbindelse. Om Maskeraden ved Hoffet336 har jeg hrt en Deel fortlle, den maa jo have vret srdeles interessant og vellykket. Studenter-Carnevalet337 havde, hrer og lser jeg, vret meget ypperligt; hos Melchiors var arangeret en privat Maskerade338; der var deiligt decoreret og mange morsomme Masker, men heller ikke der var jeg. Medens de kjre Venner dandsede og jublede sad jeg ene og kukulurede i mine smaae Stuer. Nu kommer snart Foraaret og den varme Sommer, da haaber jeg at komme til Krfter, skeer det ikke, da har jeg ikke Tanke om at jeg mere bliver rask men at det er snart forbi med dette mit Jordliv. Jeg maa vre taknemlig og glad ved al den Naade og Velsignelse Gud viiste mig i dette Liv; jeg har dertil opnaaet at see min lille Gjerning her groe i alt godt. Naar man, som jeg, snart har fyldt Stvets Aar, de syv gange ti, maa man hver Dag vente at nu skal man kaldes. Var jeg ret ved Sundhed levede jeg dog gjerne nogle Aar endnu! Bring mig i venlig Erindring hos Greven og alle Brnene. Glder Deres Naade mig med Brev, skriv da ogsaa lidt om den kjre Bodil og hendes Hjem.

Fru Scavenius har under hendes Ophold her i Byen besgt mig to Gange. Jeg faaer hende nu ikke mere at see paa Basns339, hun vil jo boe skifteviis ved Skjelskjr og i Kjbenhavn. Lev nu hjertelig vel! Gud glde, velsigne og bevare Dem.

Hjerteligst og rbdigst

H. C. Andersen.

E. S.

Fru Melchior sender mange venlige Hilsener.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus