Dato: 25. marts 1874
Fra: F Steenbeck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

S. T.

Hr. Professor H. C. Andersen i Kjbenhavn

Copenhagen, Knigreich Dnemark.

Breslau den 25de Marts 1874

Jeg var for nogle Dage siden hos een Hr. Glich, Maskinenfabrikant, fdt i Kolding og nu bosiddende her i Dreslau. Vi talede meget om Dem og deres Vrker, og denne Samtale gav mig tilnst Foranledning til at udfre en [af} mig i mange Aar fattet Beslutning, nemlig at tage mig den Frihed at foruleilige Dem med en Skrivelse.

Tilnst blev mig overdraget at give Dem en Hilsen fra Hr. Dr. Glich (Kreisgerichtsrath), fr i Slesvig, nu paa Rgen.

I Juli 1855 gjorde jeg en Besgsreise til Odense og var ved denne Leilighed i Kjbenhavn, jeg havde gjerne givet mig den re at see og tale med Dem, men uhldigviis traf jeg Dem hverken i Deres Bolig ei heller i Hotel Ang'l de terre [!] hvor man viste mig hen.

En lille Beretning over min undseelige Person, tillader jeg mig rbdigst at anfre. I Aarene 1834-36 var jeg i Lre i det Iversenske Bogtrykkerie i Odeme, hvor De i begge Sommere besgte Eierinden, den for lnge siden salig hensovede Madam Iversen, den rede gode gamle Kone, som jeg endnu med Hiagtelse erindrer mig. Jeg erindrer mig ogsaa, hvor der legedes Kladt etc. med Christian Sborg [Madam Iversens Dattersn} mellem Trerne i Tolderlund Skov. Ved en Leilighed overgav jeg Dem dengang nogle skrevne Vers som De i Deres tidligere Barndom havde forfattet og var kommen i Besiddelse af min Bedstemoder og opbevaredes i Familien som et Relequi {min sal. Bedstemoder boede i Eilskovs Boliger lidt skraa over for Deres rede Forldre; De omtaler hende i Deres Levnedsbeskrivelse som jeg for mange Aar siden her har lst paa tydsk).[Historien om den kloge Prsteenke berettes ogsaa i "Das Marchen meines lebens ohne Dichtung", Leipzig 1847, S. 21]. De lovede mig at give mig Versene tilbage igjen, men da det var i de sidste Dage af Deres Besgsreise havde [De] meget at bestille og dette gav formodentlig Foranledning [til] at det blev forglemt.

Jeg har i de 33 Aar, som jeg er bosiddende her, ofte lst og lser endnu af Deres Vrker (naturligviis i tydsk Oversttelse), dansk er her ikke at faae hverken i Leiebibliothekerne eller hos Boghandlerne; vil man have danske Bger maa de besrges gjennem Boghandler Lorck i Leipzig. Af deres Vrker paa danske er jeg kun i Besiddelse af "Fodreisen til Amager Nytaarsnat 1828-29", og den kan jeg saa temmelig udenad.

Hr. Glich og hans lille Datter lser i denne Tid Deres Fabler, paa tydsk, og har jeg deri fundet Deres Portrt, men deraf kjender jeg Dem ikke, derimod har jeg for nogen Tid siden lst et kort Udtog af Deres Levneds Beskrivelse i et tydsk illustreret Blad, og derhos var et Portrt af Dem, det var saaledes som jeg ganske kan erindre mig Dem fra de frnvnte Aar 34-36.

Min intetsigende Skrivelse slutter jeg med den Bn, at De tilgiver mig, for den Uleilighed som jeg med samme ndvendigvis har foraarsaget Dem.

Jeg nsker Dem, rede Herre, hjerteligst, en lykkelig Levetid med Sundhed og alle jordiske Goder rigt velsignet.

Deres rbdigste

Steenbeck.

Malermeister F. Steenbeck, Breslau, Friedrichsstr. 76.

Tekst fra: Solveig Brunholm