Dato: 6. april 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

[glansbillede: silhouet ef to vandringsmnd]

Kjbenhavn den 6 April 1874

Kjre unge Ven!

Tak for de to hjertelige Lyknsknings Breve! hvor det er venligt af Dem at have mig saa hjertelig i Tanke! Fdselsdagen var noget anstrngende med de mange Besg. I min forreste Stue havde Frknerne Ballin ladet Dren ind til Fru Koppels Stue aldeles skjule ved et favnelangt og bredt Maleri med en Deel af mine Eventyr, meget dygtigt malet af en ung Student i deres Familie. Eventyrene kom til Fdselsdags Lyknskning. Foran var stillet en Mngde Blomster, jeg fik nemligiden Dag ikke frre end 21 Potter med Trer, desuden 15 Bouquetter, eet af de smukkeste Rosentrer, / med ikke frre end 8 udsprungne Roser, var fra Cand: Oksen. Han er vel nu hos Dem i Odense, bring ham min Tak og den aller hjerteligste Hilsen. Opad Dagen hdrede den kjre, velsignede Kronprinds mig med Besg og Middagen tilbragte jeg hos, Melchiors hvor der blev sjunget en smuk Sang af Nicolai Bgh. Bille holdt Skaaltalen hvori han bemrkede at den U[d]nvnelse Kongen havde forundt mig, netop var den samme der forundtes Thorvaldsen og 0ehlenschlger. Jeg fik den Dag mange Breve og Digte, Telegrammer fra Ud og Indland. Klokken otte om Aftenen var jeg hjemme og meget trt; mit Sind var bevget, jeg sov kun lidt i Natten som fulgte; med mit Befindende gaaer det fremad, men langsomt, imellem / knuger det mig om Leveren og i Hjertekulen; der til kommer nu Gigt i Knene og Armene; det er ynkeligt at fle at man i alle Lemmer er den gamle Mand. Aanden er endnu ganske ung, Gud bevare og opholde den. Plaper for Sommeren har jeg endnu ikke lagt; jeg har Angst for en strre Reise, da jeg havde saa megen Besvr paa den ifjor; jeg vil imidlertid forsge at tage lidt paa Landet, besge Familien paa Bregentved hvor jeg ikke var i 20 Aar, dernst gaae til Holsteinborg, fler jeg at det bekommer mig vel saa reiser jeg ud og kommer over Odense hvor jeg glder mig til at see Dem og Deres, og at tale med mange kjre Venner der. Vil De forelbig bringe min Hilsen til Bisp Engelstoft og Frue, bevidn dem min / srdeles Deeltagelse i deres Sorg, hils mine mange andre Venner, De vil selv huske dem Alle. Nu maa jeg afbryde; jeg faaer Besg det ene efter det andet, og Klokken halv fem henter Melchiors Vogn mig. Brevet skal nu afsted i Dag. Altsaa lev vel! - Min Lyknskning til Deres frste Prdiken. Held og Velsignelse.

Deres hjerteligst hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift paa Konvolutten:]

Til

Hr Cand. theol: Veber

l Odense.

(fra H. C. Andersen).

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 186-90)