Dato: 16. april 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Peter Holst
Sprog: dansk.

(april 1874, se dagbog 16. april 1874)

Koncept til brev fra HCA til H.P.Holst

Tak for dit besg igaar, [overstr: Tak for at du frte og at Du bragte den begavede og] og at du bragte Monrad med; dog det er ikke dette Besg som bringer mig til at skrive/men jeg har en heel anden Anledning; jeg fandt iaftes [overstr: tilf] mellem mine Bger tilfldig [overstr: en Nytaars og] Folkekalenderen for Danmark 1868, deri var et Portrt af Kjmpevisernes Samler Vedel og det mtte jeg strax klippe ud til mit Skjrmbrt, det Du veed er min Beskjftigelse i denne [overstr: langsom Fremskriden til bedre Sundhed] min Rastlshed, det Aargang af Kalenderen maa jeg tidligere ikke have lst, jeg kjendte ikke det delige Digt deri om Kolling Slot af Ploug og heller ikke den lille [Fortlling rettet til:] Historie af dig "Fast Tro", jeg lste den og blev saa grebet saa bevget ved denne friske sunde, ag[tv]rdige Fortlling, [overstr: jeg maa sige Dig det, der var salte Taarer] at Taarerne lb mig ned over Kinderne, [overstr: Det er mig - jeg slutter fra mig] Du har her givet os Alle en mesterlig [tilfjet langs kanten:] Pennetegning, en Skizze til en heel Hjertetegning. Det er mig en Trang at sige Dig det, gid Du fler en Deel af den Glde derved, som jeg flte ved at lse de faae Blade, der indeholdt saa meget.

Hjerteligst

H

Tekst fra: Solveig Brunholm